Kommuneledelsen, NAV, lokal sparebank og Vennesla Næringsforening har hatt ukentlige møter siden krisen startet.

På møtet onsdag morgen la både næringsrådgiver Torgeir Haugaa og banksjef Steinar Larsen i Sparebanken Sør fram positive nyheter. Arbeidsledigheten og antall permitterte er fremdeles på dramatiske ti prosent i Vennesla, men samtidig melder næringslivet at de fleste bedriftene til nå har klart seg tålig greit.

- Bedre enn fryktet

- Det ser ut som bedriftene greier seg bedre enn vi fryktet. Det er særlig handels- og servicenæringen som er hardt rammet.  Inntrykket er at mange allerede er i gang med å starte opp igjen, eller er klar til å starte når de får lov, sa banksjef Steinar Larsen på møtet.

Haugaa fulgte opp. Han har undersøkt med flere bedrifter og regnskapskontorer om hvordan situasjonen er.

Kort fortalt går industrien som normalt. Bygg, anlegg og håndverk har greid seg overraskende bra til nå og enkelte, for eksempel byggvare, går faktisk bedre enn på lenge. Deler av handelsnæringen er hardt rammet.

- Det er selvsagt dramatisk for frisører og fysioterapeuter og alle som fikk forbud mot å drive. Likevel er hovedinntrykket at det har gått bedre enn fryktet for næringslivet i Vennesla så langt og at de fleste har greid seg bedre enn forventet, sa Haugaa.

NAV

  • Permitteringsordningen med full lønn i 20 dager ser ut til å virke bra
  • Statlig låneordning fungerer godt for noen bedrifter.
  • Fredag åpner ordningen med kontanttilskudd for bortfall av omsetning. Her legger flere regnskapskontorer opp til å søke på vegne av bedriftene i Vennesla, for at ting skal gå fort og greit.
  • Støtteordningen for bortfall av arrangementer innen kultur og frivillighet er oppe og går.
  • Dagpengeordningen for selvstendig næringsdrivende har hjulpet mange.

NAV-leder Rolf Velle fortalte om stor pågang til NAV Midt-Agder, men at Nav har greid å håndtere situasjonen med svært mange henvendelser. Velle sa at næringslivet i Vennesla ikke er så handels- og reiselivsbasert som mange andre steder. Det store spørsmålet er hva som skjer på sikt.

Hemmes av stengte barnehager

Næringslivet melder at ting akkurat nå hemmes veldig av ansatte som må være hjemme og passe barn. Det er stor optimisme rundt at skoler og barnehager åpner igjen 20. og 27. april.

- Får vi åpnet landet igjen, uten at smittesituasjonen forverres, er mye gjort. Samtidig er det grunn til bekymring for langtidsvirkningene. Vennesla vil selvsagt merke den nedgangen som kommer i hele verdensøkonomien og nasjonal økonomi. Hvordan dette slår ut, vet vi ikke ennå, sa banksjef Larsen.

Vedlikeholdspakke

Vennesla kommune fortsetter å jobbe hardt for å få fram prosjekter til markedet og med å holde god fart på saksbehandling av plan- og byggesaker. Kommunalsjef Vidar Homme sa at kommunen er innstilt på å gjøre det den kan for å framskynde prosjekter som næringslivet trenger for å holde aktivitet oppe. Det jobbes med en egen lokal vedlikeholdspakke og det jobbes med å framskynde investeringer på over 125 millioner kroner.

Samtidig er det ingen tvil om at koronakrisen vil ramme kommuneøkonomien hardt. Rådmann Svein Skisland jobber med en sak til politikerne om en ny økonomisk virkelighet.

Næringsforeningen

Leder i Vennesla Næringsforening, Aleksander Etsy Jensen, mener Vennesla tjener på tett samarbeid og jevnlige møter mellom kommune og aktørene i næringslivet og roser kommunen for god bistand.

- I Næringsforeningen gjør vi vårt. De kommende ukene blir det egne webinarer både om hvordan bedriftene skal søke på de statlige støtteordningene og om juridiske forhold og arbeidsrett. Jeg vil også takke kommunen for den aktive holdning den har inntatt hele vegen, sa han.

Ordføreren

Ordfører Nils Olav Larsen avsluttet møtet med næringslivet slik:

- Det var godt med noen positive nyheter. Dette viser at vi løfter sammen i Vennesla, og da greier vi oss bedre. Vi må fortsatt stå sammen. Foreløpig reddes nok en del firmaer av allerede inngåtte kontrakter og prosjekter. Det er viktig at vi alle sammen bidrar til å holde trøkket oppe for næringslivet også framover.