Det blir egen runde med vaksinering med femte dose. Helsemyndighetene anbefaler en femte dose til mennesker over 75 år i vår. Det må ha gått seks måneder siden du tok fjerde dose. Denne femte runden kommer fordi helsemyndighetene advarer mot en mulig sommerbølge med oppblomstring av korona.

Legesenteret vaksinerer 5. dose følgende datoer

 • Uke 15 - onsdag 12. april og fredag 14. april på dagtid (kl 8-14)
 • Uke 16 - tirsdag 18. april og torsdag 20. april på dagtid (kl 8-14)

Ring legesenteret eller send melding via helsenorge for å bestille time.

Øvrige korona-vaksineringer

Det er bare oppfriskningsdoser som tilbys ved Vennesla Legesenter. Er du ikke vaksinert før, og trenger grunnvaksinen, må du til vaksinesenteret i Kristiansand.

Du må bestille time på forhånd for dose tre og fire.

 • Timebestilling skjer ved at du ringer telefon 38 15 01 50
 • Ring i kontortiden mellom 08.15 og 15.00

I Vennesla tilbys oppfriskningsdose med den oppdaterte vaksinen Comirnaty Original/Omicron BA.1 fra BioNTech/Pfizer. Denne er mer spisset mot det nåværende omikronviruset enn de «gamle» vaksinene fra BioNTech/Pfizer og Moderna.

Det er kun gjort små endringer i den originale vaksinen, slik at innhold og bivirkningsprofil er svært likt den vaksinen vi er blitt kjent med tidligere i pandemien. De små endringene gjør at den virker bedre mot omikronvarianten enn den originale vaksinen, og er derfor den som anbefales nå.

Har du ikke ferdigstilt grunnvaksineringen, altså dose en eller to, skal dette fremdeles gjøres med den opprinnelige originale vaksinen. Denne vaksinen er ikke lengre tilgjengelig i Vennesla. Er du av ulike årsaker ikke ferdig med din grunnvaksinering, må du henvende deg til Kristiansand for å få grunnvaksineringen ferdigstilt.

Vaksinasjonssenteret i Kristiansand ligger i Gyldenløves gate 2b - mellom Markens gate og Vestre Strandgate, og informasjon om kontakt kan leses her

Vi anbefaler sterkt alle om å ta vaksine

 

Hvem kan få oppfriskingsdose?

Alle over 18 år gis tilbud om en fjerde oppfriskningsdose.

Personer over 65 år anbefales å ta en fjerde dose.

Personer over 75 anbefales å ta en femte dose.

Personer mellom 18 og 64 år som er i risikogruppe anbefales å ta fjerde dose.

Personer i risikogruppen vurderes å være:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

Personer mellom 12 og 17 år som har alvorlig grunnsykdom anbefales også fjerde oppfriskningsdose.

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Gravide anbefales oppfriskningsdose

 • Folkehelseinstituttet anbefaler at gravide i 2. og 3. trimester tilbys oppfriskningsdose, ettersom det er da de har høyest risiko for alvorlig sykdom. Dette er uavhengig av om de kun er grunnvaksinerte fra før eller allerede har mottatt en oppfriskingsdose. Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

NB: Er du i tvil om du er i risikogruppe eller ikke,  kan du kontakte din egen fastlege for nærmere informasjon.