Hva tilbyr vi

Vi gir hjelp og bistand til personer som av forskjellige årsaker trenger en ekstra oppfølging i livet. Vårt hovedfokus er livsmestring og økt livskvalitet.

Tjenesten omfatter

  • praktisk bistand
  • støttesamtaler og veiledning
  • følge til helsetjenester, tannhelsetjenester og offentlige kontorer
  • koordinering av IP og ansvarsgruppermøter
  • motivasjonsarbeid

Når gis tjenestene

Tjenestene gis dag og kveld, alle dager i uka.

Hvem kan få tilbudet

Rusavhengige, personer med en psykisk lidelse eller kognitive utfordringer.

Slik søker du

Du bruker søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. Det er enhet for koordinerende tjenester som behandler søknaden.