Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. februar kl. 14:24

Stenger svømmehallen – innfører ikke egen forskrift

Vennesla kommune stenger svømmehallen. Vi har også en del nye og strengere anbefalinger som befolkningen bes følge. Vi innfører ikke egen forskrift om nedstengning av virksomhet ennå.

Les mer clear

Informasjon Korona

Vennesla kommune har under hele korona-pandemien forsøkt å følge opp nasjonale regler og råd på en best mulig måte. Utover forebyggernde bruk av munnbind i helse- og omsorgstjenesten har Vennesla i øyeblikket ingen tiltak i tillegg til de nasjonale.

MERK! Oppdatert info legges ut  flere ganger i uka. Den finner du lenger lenger på denne siden, eller på facebook.

Smitteråd – de fire viktigste:

 • Hold avstand, minst 1 og gjerne 2 meter (over 2 meter slipper du å defineres som nærkontakt).
 • Hold hendene rene.
 • Vær hjemme når du er syk.
 • Begrens antallet personer du møter.

Når skal du teste deg?
Det er nå svært god kapasitet for testing i Vennesla kommune. Vi anbefaler en lav terskel for testing ved symptomer eller dersom man for eksempel har vært nærkontakt. Åpningstider er formiddagen alle dager i uka.

Bestill time til test på www.c19.no Innlogging med ID-porten. Du blir automatisk tildelt neste ledige time. Testen foregår ved fremmøte stort sett i bil.

Teststasjonen ligger på parkeringsplass mellom Vennesla kirke og Vennesla bedehus, nærmere bestemt Venneslavegen 290 for de som bruker GPS. 

Dersom du ikke har mulighet for å bestille time på c19.no kan du ringe 90223523 alle dager mellom kl. 09.30 - 11.00. 

Spøtsmål og svar:

Sykefravær, karantene, isolasjon, reiser og så videre. Alle slike spørsmål finner du de beste - og mest oppdaterte -  svarene på ved å bruke de nasjonale informasjonssidene som følger her:

Dette er de gjeldende nasjonale anbefalinene og reglene fra 22. januar som gjelder også i Vennesla:

Anbefalinger

Sosial kontakt: Alle bør begrense sosial kontakt i størst mulig grad. Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 5 gjester i tillegg til de som allerede bor sammen. Dersom alle gjestene kommer fra samme husstand, kan man være flere, men man må likevel ikke være flere enn at man kan holde avstand. Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort.

Reiser: Ikke gjennomføre reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser til studiested kan fortsatt regnes som en nødvendig reise, mens reiser for å delta på arrangementer i utgangspunktet ikke anses som en nødvendig reise. Hytteopphold i Norge med folk du bor sammen med frarådes fortsatt ikke, innenfor de lokale og nasjonale rådene og reglene som gjelder.

Barnehager og skoler: Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå. Vennesla er på gult nivå.

Høyere utdanning: Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken.

Idretts-, fritids- kultur- og livssynsarrangementer: Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

 • For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. bør fortsatt utsettes. 
 • For voksne videreføres anbefalingen om ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.
 • Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill i to uker. Norges Idrettsforbund bes om å koordinere dette med særforbundene.
 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.

Arbeidsplasser: Hjemmekontor anbefales for alle som har mulighet til dette.

Regler for hele landet

Arrangementer og private sammenkomster: Arrangementer og private sammenkomster bør utsettes eller avlyses. Om de likevel må avholdes, gjelder følgende regler:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. 
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Helsedirektoratet vil få i oppdrag å vurdere om kravet til fastmonterte seter for å ha inntil 200 eller 600 deltakere på arrangement, bør erstattes med andre krav, for eksempel krav til tilviste faste sitteplasser.

Uteliv og serveringssteder: Forbud mot skjenking av alkohol etter klokka 24.00. Det åpnes for skjenking i forbindelse med matservering fra og med fredag 22. januar. Det skal ikke slippes inn gjester etter klokka 22.00.

 

koronavirus-tema21

To nye smittetilfeller

24. februar 2021 koronainfo

Det jobbes med to nye smittetilfeller onsdag. Smittesporing er i gang.  Det er relativt få nærkontakter 

22 i karantene

23. februar oppdatert koronainfo

Dagens smittetilfelle i tilknytning til Venneslaheimen sender 22 personer ut i karantene.

Ikke ukjent smitte etter nye tilfeller

21. februar 2021 - oppdatert koronainfo

Det er ikke ukjent smitte etter de siste smittetilfellene. Smittesporingsteamet har søndag kveld god oversikt 

koronavirus-tema21

Fire smittetilfeller søndag

21. februar 2021 koronainfo

Fire smittetilfeller registrert i Vennesla søndag. Tre er nye. Det fjerde er tilfellet som allerede har ført til karantene ved Skarpengland skole.

vaksine-ill

Vaksine uke 8 og 9

Informasjon om vaksinering

I uke 8 og uke ni blir det revaksinering av tidligere vaksinerte innbyggere, pluss vaksinering av helsepersonell. Antall vaksiner er noe usikkert.

NOL foran herredshuset

Ber alle innbyggere være ekstra forsiktige

Klare til å stramme inn hvis Kristiansand strammer inn - eller smitten øker

Kristiansand har høyest smitte av alle storbyene og Agder høyest av alle fylkene. Fortsetter økningen, vil Vennesla også få flere smittede. Vennesla kommune innfører ikke strengere regler ennå, men ber alle innbyggere ta ekstra forholdsregler og være svært nøye med smittevernet

koronavirus-tema21

Én ny person smittet

13 februar 2021 oppdaget koronainfo.

Udramatisk smittesituasjon, men det meldes om ett nytt lørdag.smittetilfelle 

koronavirus-tema21

Tre nye smittede tirsdag

2. februar 2021: oppdatert koronainfo

Vi meldte først om to nye smittetilfeller tirsdag. Utpå kvelden kom nok et tilfelle. I det siste tilfellet er smittekilden ukjent. 

koronavirus-tema21

To nye smittetilfeller tirsdag

2. februar 2021: koronainfo

Tirsdag er det to nye smittetilfeller i Vennesla. Begge de smittede var allerede i karantene. 

koronavirus-tema21

Også karantene ved Vennesla videregående

Som meldt før kunne karantenesituasjonen for kommende uke bli utvidet. 19 elever og seks ansatte ved Vennesla videregående skole er søndag kveld satt i karantene. 

Fire smittede - 12 elever i karantene så langt

To av  smittetilfellene dokumentert lørdag betyr at 12 elever på femte trinn ved Hunsfoss skole går i karantene til 5. februar. Det jobbes med ytterligere smittesporing for de to andre tilfellene, og karantenesituasjon vil bli avklart utover kvelden.

Julehandel og smittevern gikk hånd i hånd i Vennesla. Julehandelen ble svært god i Vennesla i 2020.

Nøktern glede - mye går veldig bra

Oppdatering etter info-møtet mellom kommune og næringsliv

Det går bra i næringslivet i Vennesla, men usikkerheten er økende. Ledigheten er lavere enn resten av Agder, men litt økende. Julehandelen ble veldig bra!

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalene skal dirigere et stort vaksineapparat. Etter hvert som vi får vaksine, øker vi aktiviteten. Følg med på hjemmesiden til Vennesla kommune. Der er egen vaksineside.

Viktig informasjon om vaksinasjon!

I denne artikkelen forteller kommuneoverlege Per Kjetil Dalane om hvordan vaksineringen av alle venndøler over 18 år skal foregå. Framdriften avhenger av når vi mottar vaksine. Artikkelen står også i Vennesla Tidende 26. januar.

Framover vil kommuneoverlege Per Kjetil Dalane hver fredag ha informasjonsmøte til kommunens ulike team om vaksinasjonsprogram uka etter. Befolkningen informeres hver fredag etter disse møtene.

-Vi må bare fortsette å gjøre de riktige tingene

Oppdatert koronainfo fredag 22. januar

«Hvor der ingen kamp er, kan der heller ingen seier komme!»  Ordene tilhører Bjørnstjerne Bjørnson og du kan bruke dem som inspirasjon. Vi må fortsette å gjøre de riktige tingene – så kommer gevinsten!

koronavirus-tema21

To nye smittetilfeller

Oppdart koronainfo 20.01

Det er registrert to nye smittetilfeller i Vennesla. Smittekilde er avklart. Vennesla kommune informerer også  om at Hjørnet dagsenter åpner for mer aktivitet fra i dag 20. januar.

larsen

Smitten flater ut - ordføreren takker

1501 oppdatert koronainfo

Vennesla har hatt 43 kjente smittetilfeller siden oppstart av pandemien i fjor. Nå flater smitten igjen ut og synker. Ordfører Nils Olav Larsen takket kommunens ansatte og innbyggere på møtet i kriseledelsen fredag.

koronavirus-tema21

To nye smittede

1401 oppdatert koronainfo

Onsdag kveld er det registrert to nye smittede. De to var allerede i karantene

Hunsfoss skole

Én klasse må i karantene ved Hunsfoss skole

1101 koronainfo

Den ene av to klasser på første trinn, samt fire ansatte, er satt i ordinær karantene ved Hunsfoss skole. Karantene varer fram til 19. januar. Mistanken om smitte fra helga, viste seg å være riktig.

koronavirus-tema21

Ingen nye smittetilfeller søndag

1001 koronainfo

Det er ikke meldt om nye lokale smittetilfeller i Vennesla søndag. Men det er registrert en ny smittet fra utlandet.

koronavirus-tema21

Første trinn ved Hunsfoss skole i karantene

0901 koronainfo

En ansatt ved Hunsfoss skole har covid-smittet i nær familie og er nå i karantene til endelig testresultat foreligger. På grunn av dette er første trinn ved skolen satt i karantene inntil videre.

koronavirus-tema21

Fem nye smittetilfeller lørdag

0901 oppdatert koronainformasjon

Fem personer har testet positivt etter å ha gjennomført hurtigtaster ved testestasjonen i Vennesla lørdag. En av de fem hører hjemme i Iveland kommune.

Kommunen og næringslivet hadde oppsummerende møte på Teams denne uka.

Næringslivet gjør det i all hovedsak bra

0801 Oppdatert koronainfo

Et helt spesielt 2020 blir i næringslivet oppsummert slik: «Det går stort sett veldig bra for mange bedrifter. Venneslas næringsliv har gjort det mye bedre enn vi fryktet».

koronavirus-tema21

Én ny person smittet

0701 oppdatert koronainfo

Én ny innbygger har testet positivt for korona torsdag. Smittekilden er ukjent. Alle nærkontakter er kartlagt. 

koronavirus-tema21

Tre nye smittetilfeller - 24 i karantene

Koronainfo nr tre 0601.

Onsdag kveld fikk Vennesla kommune tre nye smittetilfeller. I det ene tilfellet er smittekilden ukjent. Kommuneoverlegen ber innstendig om full konsentrasjon om smittevernrådene

Maj Brit Larsen får det aller første stikket med koronavaksine i Vennesla av sykepleier Ragnhild Harbo.

Vaksineringen i gang – 48 doser denne uka

- Litt karsli å være heilt føsst, sa Maj Brit Larsen (68) da hun ble aller første innbygger i Vennesla kommune som fikk korona-vaksine onsdag formiddag. Gradvis rulles nå vaksineringen ut.

koronavirus-tema21

Én person smittet

0601 oppdatert koronainfo

Én person er kommet fra utlandet med smitte til Vennesla. Kommuneoverlegen sier at situasjonen er oversiktelig.

skoleskyss

Unngå buss til skolen hvis du kan

Agder Kollektivtrafikk oppfordrer skoleelever om å gå, sykle eller bli kjørt til skole de neste to ukene. Både voksne og barn bør unngå å bruke kollektivtrafikk hvis dette er mulig.

Per Kjetil

Avlyser arrangementer, mer digital skole, økt bruk av munnbind

Oppdatert koronainformasjon 4. januar 2021

Vennesla kommune følger opp alle nasjonale råd og regler og ber innbyggerne bidra til så lav sosial aktivitet som mulig de neste 14 dagene. Her følger informasjon om nasjonale råd – og konsekvensene for oss i Vennesla kommune.

vaksine

Vennesla begynner vaksinering på sykehjem i uke 1

Vennesla får 40 doser korona-vaksine i uke 1. Da begynner vaksinering av de mest utsatte innbyggerne. Her følger også info om åpningstider for teststasjonen og annen nyttig info. ALLE SOM SKAL HA VAKSINE BLIR KONTAKTET!

Vaksinering starter i midten av januar etter planen.

Vaksineplan og julefred

Ingen smitte. Cirka 250 testet denne uka. Under følger informasjon om vaksineforberedelser og juleavvikling.

Kommunelege Per Kjetil Dalane

Stort fokus på gode rutiner for vaksinering

Fremdeles ingen nye smittetilfeller i Vennesla. Måtte det fortsette, slik at kommuneoverlege og fagfolk kan konsentrere kreftene om en best mulig plan for vaksinering fra januar.

Klar til trygg julehandel. Agnar Espegren, Anette Jakobsen, Anstein Voreland og ordfører Nils Olav Larsen.

Hurtigtester, vaksiner og juleråd

4. desember oppdatert koronainfo

Fortsatt ingen nye smitteregisteringer i Vennesla kommune. Ved å følge smittevernrådene bidrar du til at vi kan fortsette slik.

Plakater med venndølske smittevernråd til julehandelen

Juleselskap, julehandel og julereiser

Under følger råd og anbefalinger om hvordan du bør oppføre deg under julehandel, julereising og julefeiring. Vi håper dette bidrar til at Vennesla forblir smittefritt også gjennom jula.

Rådgiver May.Lene Uberg i seksjon for helse- og omsorg.

Helt trygt rundt munnbind i Vennesla kommune

Det er ikke grunn til frykt eller bekymring rundt kvaliteten på munnbind i Vennesla kommune. De er godkjent og CE-merket. VGs artikkel i helgen er ikke presis rundt akkurat dette.

Ikke positiv test likevel

19. november

Personen som ble innlagt på sykehus, har testet negativt på korona, etter at en hurtigtest først viste smitte.
Per Kjetil

- Befolkningen viser gode holdninger og god beredskap!

13. november: Oppdatert koronainfo

Denne uka ble vi satt på prøve da smitten kom til Vennesla skole. Det endte med to smittede elever og over 170 negative tester. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane mener innbyggerne skal takke hverandre for dette resultatet.

Vennesla skole[1]

Ingen nye smittede - alle analysert

12.november - torsdag ettermiddag

Torsdag ettermiddag er alle 178 prøvene fra mandag og tirsdag analysert. Det er ikke flere korona-positive. 

Vennesla skole[1]

60 i karantene – nesten 100 testes

8. november: Oppdatert info korona

Vennesla kommune har søndag hatt kontakt med samtlige som kan ha hatt kontakt med den smittede eleven på Vennesla skole. 60 er satt i karantene og cirka 100 skal testes mandag.

Vennesla skole

Én elev smittet - to klasser i karantene

8. november koronainformasjon

En elev ved Vennesla barneskole har testet positivt for Covid-19. Begge klassene på fjerdetrinn må i karantene. Alle berørte har fått informasjon. De vil også bli oppringt av Vennesla kommune

Ber alle bidra til å redusere spredning av smitte.

Denne sjansen får vi ikke igjen – nå gjelder det

0611: Oppdatert informasjon korona

Også i Vennesla må vi holde oss hjemme og treffe færre mennesker. Ordfører Nils Olav Larsen sier vi har denne ene sjansen til å holde smitten på avstand. Vi får den ikke igjen!

koronavirus-tema21

Alle testene negative

Fredag 30.10

Ingen av de femti testene som ble analysert fredag, viser smitte. - Det er fantastisk. Jeg hadde fryktet mer smitte, sier ordføreren.

koronavirus-tema21

Én ny smittet – strammer inn private arrangementer

Info 27. oktober

En ny person i Vennesla er smittet. Vedkommende bor alene og har ikke hatt nærkontakter. Regjeringen innførte i ettermiddag strengere smitteverntiltak. De handler mye om at DU må treffe FÆRRE!

koronavirus-tema21

To nye smittetilfeller i Vennesla

24. oktober

Det er to nye smittetilfeller i Vennesla. Det dreier seg om to arbeidere fra utlandet som har vært i karantene siden de kom til landet.

IMG_7451

Alle må skjerpe seg – så enkelt!

Koronainfo 23.10.

270 nye smittede i Norge siste døgn. Regjeringen varsler strengere tiltak til uken. Nå må alle skjerpe seg og følge smittevernreglene! I denne saken får du også informasjon om influensavaksine

koronanæring

Bra i næringslivet - men noe bekymrer

Arbeidsledigheten fortsetter nedover og det går veldig godt i Vennesla – er hovedkonklusjonen etter det månedlige korona-møtet mellom næringslivet og ledelsen i Vennesla kommune.

smittesporing

Smittesporing-teamet er beredt

Vennesla kommune har nå rundt 14 ansatte som har frisket opp og trenet kunnskapen om smittesporing. De skal i aksjon øyeblikkelig hvis det kommer korona-smitte til Vennesla.

IMG_7451

Fortsatt ingen smittede – øver på utbrudd

Ingen meldinger om smitte og arbeidsledigheten synker videre. Nå er det lett å bli for rolig. Derfor øver og tester vi i kommunen hva vi må gjøre hvis det kommer et stort smitteutbrudd.

ledighet tall

Arbeidsledigheten under fire prosent igjen

Oppdatert koronainfo 4. september

Fortsatt ingen meldinger om smittede. Arbeidsledigheten er under fire prosent igjen, men både kommuneledelse og næringslivsledere frykter de langsiktige virkningene av pandemien.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Testing blir enda viktigere framover!

Korona-info 2808

To ting er ekstra viktig hvis vi fortsatt skal holde smitten borte fra Vennesla kommune: Hold avstand på minst én meter og be om test med en gang du føler på risiko for smitte!

koronavirus-tema21

Råd til ansatte og innbyggere

Når skal vi være hjemme fra jobb

Når skal vi være hjemme fra jobb, skole og barnehage og når kan vi gå som normalt? Vennesla kommune har utarbeidet noen enkle råd til sine ansatte og til innbyggerne.

koronavirus-tema21

Av og til, er én millimeter nok!

Oppdatert info om korona 21.08

Noen ganger er det noe veldig lite som utgjør den store forskjellen. Kanskje er det bare noen millimeter som har gjort at Vennesla ikke har registrert noen korona-smitte siden 25. april.

kriseledelse 17082020

Takknemlighet og bekymring

Oppdatert koronainfo 17. august

Takknemlighet og bekymring preget høstens første møte i kriseledelsen i Vennesla kommune mandag. Nå er det enda viktigere at du følger smittevernrådene!

may lene tre

Letter på besøksreglene på omsorgssentrene

Mer individuell tilpasning, flere på besøk samtidig og lettere å ta beboerne med ut. Det er de tre viktigste endringene når Vennesla kommune endrer reglene for besøk på Hægelandsheimen og Venneslaheimen.

korona skisse

26.06: Oppdatert korona-informasjon

Sommerens viktigste råd: Husk enmetersregelen! Ellers kan Vennesla kommune informere om at beredskap og alle planer er på plass for å takle korona også i sommer.