Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppdatert informasjon om Korona

Her finner du nyttig informasjon: Koronasjekk.noFolkehelseinstituttet og Helsenorge sine informasjonssider, samt på Helse- og omsorgsdepartementet sin hjemmeside. Information-films in severel different languages you will find here.

Når nye tiltak innføres lokalt, vil det bli informert på vår hjemmeside, Facebook og i media.

Smitteråd – de fire viktigste:

 • Hold avstand, minst 1 og gjerne 2 meter (over 2 meter slipper du å defineres som nærkontakt).
 • Hold hendene rene.
 • Vær hjemme når du er syk.
 • Begrens antallet personer du møter.

Når skal du teste deg?
Det er nå svært god kapasitet for testing i Vennesla kommune. Vi anbefaler en lav terskel for testing ved symptomer eller dersom man for eksempel har vært nærkontakt.

Bestill time til test på www.c19.no Innlogging med ID-porten.Testen foregår ved fremmøte stort sett i bil.

Teststasjonen ligger på parkeringsplass mellom Vennesla kirke og Vennesla bedehus, nærmere bestemt Venneslavegen 290 for de som bruker GPS. 

Dersom du ikke har mulighet for å bestille time på c19.no kan du ringe 90223523 hverdager mellom kl. 9 og 11. (Obs tidspunkt vil endres når teststasjonen flytter.)

Karantene og isolasjon:

Karantene: De som skal i karantene er i utgangspunktet friske, men har vært i en situasjon der de kan ha blitt smittet. Dette gjelder nærkontakter til personer med covid-19 og personer som har vært på reise i et område med mye smitte. Disse skal være i karantene i 10 døgn for å hindre at de smitter andre før de selv får symptomer.

Isolasjon: Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller et annet sted. Hjemmeisolering er for deg som har sannsynlig eller påvist covid-19, men som ikke trenger å ligge på sykehus.

Det er også en rekke andre ting du må huske og passe på i karantene eller isolasjon. Folkehelseinstituttet har egne sider om dette. Du kan lese om det her

Karantene og isolasjon er hjemlet i forskrift: Den kan du lese her.

Anbefalinger for alle i hele landet

Sosial kontakt
Anbefaling om at alle i de kommende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker. 

Hvor mange kan samles hjemme?

 • I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Dersom alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. Det innebærer at to familier kan møtes selv om de har mange barn.
 • Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn 5 gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter. Barn og unge som er i samme kohort i barnehagen eller på barneskolen, unntas fra avstandskravet på arrangementer.
 • Unge og voksne som har vært sammen med venner og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meters avstand til folk i risikogruppen. 

Dette er veiledende råd fra regjering og nasjonale helsemyndigheter som alle forventes å forholde seg til. Begrunnelsen for disse rådene er at mye smitte er spredd etter at mange har oppholdt seg sammen i hjem. 

Private sammenkomster på offentlig sted og offentlige arrangementer:

 • Private sammenkomster på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler skal ha en grense på inntil 20 personer.
 • For innendørs arrangement uten fastmonterte seter kan det være opptil 50 personer, mens det for arrangementer med fastmonterte seter kan være inntil 200 personer. Endringen iverksettes midnatt, natt til mandag 9. november.

Dette er forskriftfestet i covid-19-forskriften som du kan lese her. Begrunnelsen er at mye smitte er spredd fra slike private sammenkomster. 

Når skal du være hjemme?
Vær hjemme dersom du er syk og står i fare for å smitte noen ved å gå på jobb, skole eller i barnehage. Bestill time til test. Du skal være hjemme til du er blitt god.

Les mer om jobb her.

Les mer om skole her.​

Les mer om barnehage her

Skoler og utdanning

 • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken. 
 • Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. 

Idrett 
Det er ikke innført lokale restriksjoner her, men veileder med hjemmel i covid-19-forskriften kan leses her

Reiser

 • Unngå unødvendige innenlandsreiser. Arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre er unntatt.

Karantene og reiser

 • Arbeidsreisende som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.
 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november. (Nytt)
  • Kravet skal ikke gjelde for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
  • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
  • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
  • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge. Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge. Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk. 

Uteliv

 • Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november. 

Virksomheter med en-til-en kontakt 
Gjeldende veileder for frisører, optikere, fysioterapeuter, psykologer m. fl. finnes her.  

Generelt
Vennesla kommune følger de nasjonale retningslinjene og har ikke gjort tiltak utover de råd vi får fra nasjonalt hold. Kommuneledelsen har faste møter med kommuneoverlegen og vurderer situasjonen fortløpende. 

Plakater med venndølske smittevernråd til julehandelen

Juleselskap, julehandel og julereiser

Under følger råd og anbefalinger om hvordan du bør oppføre deg under julehandel, julereising og julefeiring. Vi håper dette bidrar til at Vennesla forblir smittefritt også gjennom jula.

Rådgiver May.Lene Uberg i seksjon for helse- og omsorg.

Helt trygt rundt munnbind i Vennesla kommune

Det er ikke grunn til frykt eller bekymring rundt kvaliteten på munnbind i Vennesla kommune. De er godkjent og CE-merket. VGs artikkel i helgen er ikke presis rundt akkurat dette.

Ikke positiv test likevel

19. november

Personen som ble innlagt på sykehus, har testet negativt på korona, etter at en hurtigtest først viste smitte.
Per Kjetil

- Befolkningen viser gode holdninger og god beredskap!

13. november: Oppdatert koronainfo

Denne uka ble vi satt på prøve da smitten kom til Vennesla skole. Det endte med to smittede elever og over 170 negative tester. Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane mener innbyggerne skal takke hverandre for dette resultatet.

Vennesla skole[1]

Ingen nye smittede - alle analysert

12.november - torsdag ettermiddag

Torsdag ettermiddag er alle 178 prøvene fra mandag og tirsdag analysert. Det er ikke flere korona-positive. 

Vennesla skole[1]

60 i karantene – nesten 100 testes

8. november: Oppdatert info korona

Vennesla kommune har søndag hatt kontakt med samtlige som kan ha hatt kontakt med den smittede eleven på Vennesla skole. 60 er satt i karantene og cirka 100 skal testes mandag.

Vennesla skole

Én elev smittet - to klasser i karantene

8. november koronainformasjon

En elev ved Vennesla barneskole har testet positivt for Covid-19. Begge klassene på fjerdetrinn må i karantene. Alle berørte har fått informasjon. De vil også bli oppringt av Vennesla kommune

Ber alle bidra til å redusere spredning av smitte.

Denne sjansen får vi ikke igjen – nå gjelder det

0611: Oppdatert informasjon korona

Også i Vennesla må vi holde oss hjemme og treffe færre mennesker. Ordfører Nils Olav Larsen sier vi har denne ene sjansen til å holde smitten på avstand. Vi får den ikke igjen!

koronavirus-tema21

Alle testene negative

Fredag 30.10

Ingen av de femti testene som ble analysert fredag, viser smitte. - Det er fantastisk. Jeg hadde fryktet mer smitte, sier ordføreren.

koronavirus-tema21

Én ny smittet – strammer inn private arrangementer

Info 27. oktober

En ny person i Vennesla er smittet. Vedkommende bor alene og har ikke hatt nærkontakter. Regjeringen innførte i ettermiddag strengere smitteverntiltak. De handler mye om at DU må treffe FÆRRE!

koronavirus-tema21

To nye smittetilfeller i Vennesla

24. oktober

Det er to nye smittetilfeller i Vennesla. Det dreier seg om to arbeidere fra utlandet som har vært i karantene siden de kom til landet.

IMG_7451

Alle må skjerpe seg – så enkelt!

Koronainfo 23.10.

270 nye smittede i Norge siste døgn. Regjeringen varsler strengere tiltak til uken. Nå må alle skjerpe seg og følge smittevernreglene! I denne saken får du også informasjon om influensavaksine

koronanæring

Bra i næringslivet - men noe bekymrer

Arbeidsledigheten fortsetter nedover og det går veldig godt i Vennesla – er hovedkonklusjonen etter det månedlige korona-møtet mellom næringslivet og ledelsen i Vennesla kommune.

smittesporing

Smittesporing-teamet er beredt

Vennesla kommune har nå rundt 14 ansatte som har frisket opp og trenet kunnskapen om smittesporing. De skal i aksjon øyeblikkelig hvis det kommer korona-smitte til Vennesla.

IMG_7451

Fortsatt ingen smittede – øver på utbrudd

Ingen meldinger om smitte og arbeidsledigheten synker videre. Nå er det lett å bli for rolig. Derfor øver og tester vi i kommunen hva vi må gjøre hvis det kommer et stort smitteutbrudd.

ledighet tall

Arbeidsledigheten under fire prosent igjen

Oppdatert koronainfo 4. september

Fortsatt ingen meldinger om smittede. Arbeidsledigheten er under fire prosent igjen, men både kommuneledelse og næringslivsledere frykter de langsiktige virkningene av pandemien.

Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane.

Testing blir enda viktigere framover!

Korona-info 2808

To ting er ekstra viktig hvis vi fortsatt skal holde smitten borte fra Vennesla kommune: Hold avstand på minst én meter og be om test med en gang du føler på risiko for smitte!

koronavirus-tema21

Råd til ansatte og innbyggere

Når skal vi være hjemme fra jobb

Når skal vi være hjemme fra jobb, skole og barnehage og når kan vi gå som normalt? Vennesla kommune har utarbeidet noen enkle råd til sine ansatte og til innbyggerne.

koronavirus-tema21

Av og til, er én millimeter nok!

Oppdatert info om korona 21.08

Noen ganger er det noe veldig lite som utgjør den store forskjellen. Kanskje er det bare noen millimeter som har gjort at Vennesla ikke har registrert noen korona-smitte siden 25. april.

kriseledelse 17082020

Takknemlighet og bekymring

Oppdatert koronainfo 17. august

Takknemlighet og bekymring preget høstens første møte i kriseledelsen i Vennesla kommune mandag. Nå er det enda viktigere at du følger smittevernrådene!

may lene tre

Letter på besøksreglene på omsorgssentrene

Mer individuell tilpasning, flere på besøk samtidig og lettere å ta beboerne med ut. Det er de tre viktigste endringene når Vennesla kommune endrer reglene for besøk på Hægelandsheimen og Venneslaheimen.

korona skisse

26.06: Oppdatert korona-informasjon

Sommerens viktigste råd: Husk enmetersregelen! Ellers kan Vennesla kommune informere om at beredskap og alle planer er på plass for å takle korona også i sommer.

Per Kjetil

29 05: Oppdatert info koronasituasjonen

34 dager er gått uten nye påviste smittetilfeller i Vennesla kommune. Kommuneoverlegen ber folk huske å ta kontakt hvis de har symptomer og skal testes!

torgeir[1]

Optimisme på kort sikt - usikkerhet på lang sikt

Stor spørreundersøkelse om næringslivet i Vennesla

Venneslas næringsliv går bedre enn forventet etter tre måneder med korona-pandemi. Samtidig er det usikkerhet om framtida, viser en større undersøkelse som Vennesla Næringsforening og Vennesla kommune har samarbeidet om.

Vennesla omsorgssenter

Åpner for besøk på omsorgssentrene igjen

Ett til to besøk i uken - må avtales på forhånd

Endelig kan pårørende besøke sine kjære på omsorgssentrene igjen. Det åpnes for ett til to besøk pr. uke. Hvert besøk må ikke være lenger enn en halvtime. Besøkene må avtales på forhånd.

fyrverkeri

Info korona 15. mai 2020

10 natteravner natt til 17.

Ingen nye smittede. 10 natteravner ute natt til 17. mai. Sykehjemmene åpner for besøk i løpet av neste uke.

IMG_7365

Ansatte får klut - frigjør renholdere til korona-vask

Frigjør ressurser til barnehager, skoler og eldreinstitusjoner

Renholdslederne Wenche Hadland og Hilde Urdal Almedal har delt ut flaske og klut ved flere av kommunens kontorbygg. Når ansatte vasker selv – kan de proffe renholderne bidra til å åpne skoler og barnehager og sikre god smitte-vask ved institusjonene.

corona bredde

0405 Oppdatert info fra Vennesla kommune

Sentrumsbråk får følger

Ingen nye smittetilfeller, men kommunen ser meget alvorlig på at mellom 70 og 100 ungdommer og voksne samlet seg til fest på et utested i sentrum i helga

rolf

Gledelig fall i arbeidsledigheten

Arbeidsledigheten i Vennesla har falt 1,5 prosentpoeng på en måned. Dermed bekreftes følelsen som mange har hatt om at ting går noe bedre enn fryktet.

Friskus-1

2904 Oppdatert info Vennesla kommune

Fra neste uke kan det bli ulike åpningstider i de ulike barnehagene i Vennesla kommune. Nesten 50 testet siste to dagene, ingen nye smittetilfeller påvist.

altblirbra

Fantastiske malerier - Alt blir bra!

Venneslas barnehagebarn sprer håp

Regnbuen er et fantastisk symbol på ny framtid og menneskelig fellesskap. Fra alle Venneslas 16 barnehager er maleriene om håp kommet inn til Herredshuset. Gå å ta en titt!

corona bredde

2704: Oppdatert info fra Vennesla kommune

Vær sosial, men hold avstand!

Skolestart har gått veldig greit. Én ny smittet registrert i helga. Kommuneoverlegen ber folk huske avstandsreglene og unngå kontakt!

sentrum

2404: Oppdatert info fra Vennesla kommune

Fra kommende uke skal frivillige «avstandsravner» hjelpe venndølene til å huske på smittevernreglene. Vi er nå oppe i 20 registrerte smittede totalt, hvorav en er innlagt på sykehuset.

Eikeland sommer-4

Barnehagenes åpningstid neste uke

Åpnet fra 08.30 til 15.00

Også neste uke (uke 18) blir de kommunale barnehagenes åpningstider fra klokka  08.30 til 15.00 i Vennesla.

Steinar

Vi gleder oss til skolen starter

Oppvekstsjef Steinar Harbo gleder seg stort til skolene åpner mandag 27. april. Nå pågår intens planlegging i hele Venneslaskolen. Mye skal på plass på kort tid.

Eikeland sommer-4

2004: Oppdatert info fra Vennesla kommune

Barnehagene gjenåpnet - til stor glede

Over 70 prosent av barna kom da barnehagene gjenåpnet mandag morgen. Det meldes om god stemning og mange gode opplevelser.  Legevakten testet tre nye smittede i helga.

koronatest2

1604: Oppdatert info fra Vennesla kommune

Mangedobler testingen av innbyggere

Utvider testene kraftig: Hvis du tror du har korona-symptomer, kan du fra nå av henvende deg til legevakten og be om å bli testet. 

Friskus-1

Informasjon om åpning av barnehagene i Vennesla

ÅPNINGSTIDEN blir kl. 08.30 til kl. 15.00 daglig i kommunale barnehager

Vennesla kommunes barnehager åpner mandag morgen klokka 08.30. Vi setter inn en rekke tiltak for å gjøre hverdagen så trygg som mulig for barn og ansatte.

videomøte

Her kan du se de politiske møtene

For første gang skal Vennesla kommune sende politiske møter direkte via videolink på hjemmesiden. Det begynner torsdag klokka 09.00

Per Kjetil Dalane og Steinar Harbo

Planlegger trygg gjenåpning av skoler og barnehager

Tillit til fagekspertisen - lar fakta tale

840 barn skal tilbake i barnehage i Vennesla neste uke. Oppvekstsjef Steinar Harbo håper på en dag med stor gjensynsglede – ikke en dag med frykt og engstelse.

Ber alle bidra til å redusere spredning av smitte.

1304: Oppdatert info Vennesla kommune

Rolig påske

Folk har lyttet til oppfordringen om å være skjerpet på smitteberedskap i påska. Det meldes om ei rolig påske i Vennesla, uten dramatikk. Vi har èn ny bekreftet smittet innbygger

Ber alle bidra til å redusere spredning av smitte.

Ordføreren ber om full skjerping fortsatt

0804: Oppdatert info fra Vennesla kommune

Melding om én ny smittet. Skole og barnehage forbereder åpning og ordfører Nils Olav Larsen ber venndølene om å fortsette det gode smitteforebyggende arbeidet!

Vennesla omsorgssenter

0304: Oppdatert info fra Vennesla kommune

Stenger campingplasser - gode planer for å ta imot pasienter

Kommuneoverlegen har stengt campingplassene i Vennesla kommune for å redusere smittefaren. I denne saken vil vi også redegjøre for planene framover hvis mange pasienter og innbyggere må tas hånd om.

mooncraft

Påskeinformasjon fra Vennesla kommune

Tilbud, telefonnummer og beredskap

Vi ønsker alle innbyggere god påske og håper dere får det så godt som mulig. Under har vi litt informasjon om hva som foregår  i påska og hvor du kan henvende deg  hvis du trenger bistand. 

idrettsplassen

0104: Oppdatert info fra Vennesla kommune

Åpner Idrettsplassen for trening

Åpning av fotballbaner for trening i mindre grupper  og opprettelse av regionalt koronasenter er det to viktigste nyhetene i dag fra Vennesla kommune.

smittevernutstyr

3103: Oppdatert info fra Vennesla kommune

Tre nye smittetilfeller

Tre innbyggere i Vennesla har påvist korona-smitte siste døgn. Også viktig info fra NAV, Legesenteret, Frivilligsentralen og næringslivet i denne saken. Vennesla kommune trenger smittevernutstyr og utfordrer næringslivet til å selge til oss.

Ber alle bidra til å redusere spredning av smitte.

Imponert over bygdefolket

2703: oppdatert informasjon fra Vennesla kommune

Ordfører Nils Olav Larsen er dypt imponert over innbyggerne i Vennesla og hvordan dere følger alle råd og pålegg i den vanskelige tiden vi er inne i. Han får støtte fra kommuneoverlegen.

Karantne - info

2603: Utfyllende info fra Vennesla kommune

Under følgende samme utfyllende informasjon til befolkningen som i dag ble sendt til kommunestyrets medlemmer. Dette for å holde dere orientert om arbeidet som gjøres med korona i hele Vennesla kommune.

Ber alle bidra til å redusere spredning av smitte.

Ring, skype, eller facetime med de som er alene!

2503: oppdatert informasjon Vennesla kommune

Gjør som ordføreren. Bli en racer på videomøter. Over 680.000 nordmenn sliter med ensomhet. I disse dager er tallet høyere. Ingen nye kjente smittetilfeller i Vennesla siste døgn

krisemøte nærinsliv

24.03: Kommunen har tett kontakt med næringslivet

Store utfordringer for mange bedrifter

To tredeler av bedriftene i Vennesla er sterkt eller middels påvirket av koronasituasjonen. Tirsdag var det krisemøte mellom kommuneledelsen, næringsforeningen og sparebanken.

corona bredde

23.03: Oppdatert informasjon Vennesla kommune

Fortsatt ingen kjente smittede

Det er fortsatt ikke kjente smittetilfeller i Vennesla. Det legges opp til å holde politiske videomøter i slutten av uka . Husk forbudet mot å gå i Tømmerrenna!

nav

468 permitterte i Vennesla

Antall nyregistrerte arbeidssøkere økte med 22 prosent i helga på Agder

Mandag er det 468 innbyggere som har søkt dagpenger grunnet permittering  i Vennesla kommune. Det øker kraftig over hele Agder.

23.03: Kan søke sosialhjelp digitalt

Viktig informasjon fra NAV

Nå kan du søke sosialhjelp digitalt fra NAV Midt-Agder, via kommunens hjemmesider og NAVs egne sider.  De siste dagene har det vært jobbet på spreng med å utvikle bedre digitale løsninger for NAV

Indira Derviskadic

Advarer mot ungdom som samler seg

20.03: Oppdatert info fra Vennesla kommune

Politiet og Vennesla kommune ser alvorlig på at det samler seg ungdomsgjenger ulike steder i kommunen. Vi vil nå sette inn ressurser for å unngå at dette skjer. Du kan også lese om digital post i denne informasjonsartikkelen.

Fredrik Mikkelsen på tur i skogen for å samle krefter.

Noen tanker om pandemien - godt å ta med seg

Psykologspesialist i Vennesla kommune Fredrik Mikkelsen deler sine råd og tanker

Bekymringer hjelper ikke! Hvorfor da bruke så mye tid på det? Psykologspesialist Fredrik Mikkelen i Vennesla kommune har skrevet en kronikk om hvordan en krise virker på oss – og hva det er viktig å tenke gjennom.

19.03 - Smittet ansatt satt i karantene

19. mars - oppdatert informasjon fra Vennesla kommune

En ansatt i helse- og omsorgstjenesten i Vennesla er smittet av korona. Som følge av dette er åtte satt i karantene der vedkommende jobber. Det er ellers ingen kjente smittetilfeller i Vennesla.

IMG_6899

19.03 - Oppfordrer folk til nyte våren utendørs!

Ordfører og varaordfører med tur- og leketips

Ordfører Nils Olav Larsen og varaordfører Eivind Drivenes har gode råd for helga: Ut å nyte våren, men hold avstand, ikke gå i flokk og bruk antibac på lekeplasser!

corona bredde

18.03 - Oppdatert informasjon fra Vennesla kommune

Arbeidsledigheten øker kraftig, men det gjør solidariteten også. Det meldes om stort engasjement for å hjelpe andre via frivilligsentralene. Kommuneoverlegen innfører forbud mot løkkefotball.