Behandling i kommunestyret

Klagene har vært oppe til behandling i plan- og økonomiutvalget 30.10.2018, sak 73/18:

Plan- og økonomiutvalgets vedtak:
Klager på kommunestyrets vedtak i sak 39/18, om godkjenning av områderegulering sentrum nord tas ikke til følge. Saken sendes til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder for endelig avgjørelse.

Områderegulering sentrum nord er ikke rettsgyldig før endelig avgjørelse av fylkesmannen. 

Dokumentene i saken kan ses her

Behandling av fylkesmannen

Fylkesmannens vedtak:
Kommunestyrets vedtak av 06.09.2018 - områderegulering sentrum nord opprettholdes under henvisning til begrunnelsen over. Klagene tas ikke til følge.

Her kan du lese avgjørelsen Fylkesmannens behandling av klage over vedtatt områderegulering for sentrum nord 

Planen er lagt inn i kartet - her finner du gjeldende bestemmelser, beskrivelse og plankart.