Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Mulighetsstudie Moseidmoen

I følge vedtatt planprogram for områderegulering Moseidmoen skal det utarbiedes stedsanalyse og mulighetsstudie somsom kartlegger hvilke områder som egner seg for fortetting og en høyere utnyttelse og hvilke områder som bør bevares. 

Oppstart av regulering og høring av planprogram

Vennesla kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med områderegulering for Moseidmoen jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig legges forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn.