Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
23. februar kl. 14:24

Stenger svømmehallen – innfører ikke egen forskrift

Vennesla kommune stenger svømmehallen. Vi har også en del nye og strengere anbefalinger som befolkningen bes følge. Vi innfører ikke egen forskrift om nedstengning av virksomhet ennå.

Les mer clear

Mulighetsstudie Moseidmoen

I følge vedtatt planprogram for områderegulering Moseidmoen skal det utarbiedes stedsanalyse og mulighetsstudie somsom kartlegger hvilke områder som egner seg for fortetting og en høyere utnyttelse og hvilke områder som bør bevares. 

Oppstart av regulering og høring av planprogram

Vennesla kommune varsler med dette oppstart av arbeidet med områderegulering for Moseidmoen jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Samtidig legges forslag til planprogram ut til høring og offentlig ettersyn.