Det nye systemet heter Visma Flyt barnehage (VFB) og vil sikkert være kjent for foresatte som har barn i Venneslaskolen, der Visma Flyt skole benyttes.

VFB er et brukervennlig system og vil i første omgang benyttes til søknad, endring av opphold og oppsigelse. Etter hvert vil det legges til rette for flere digitale løsninger for samhandling mellom barnehage og hjem.

Søknadsskjema for barnehageplass vil være utilgjengelig fom 19.12.18 tom 25.01.19.
Søknadsfrist for hovedopptak 2019/2020 er satt til 1. mars 2019, dette gjelder enten du søker plass i kommunal eller privat barnehage. Vi gjør spesielt oppmerksom på at alle barn som er født innen 30.11.18 har rett til barnehageplass dersom det søkes innen fristen for hovedopptak (1. mars 2019).