Politiet vil sende ut test av Nødvarsel på mobil og Sivilforsvaret tester tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon". Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler. Det siste er folk i sentrale strøk vant til fra tid til annen. Nødmelding inn på mobilen er nytt, men husk at det bare er øvelse.

Merkes godt

– Varslingsprøven vil kunne merkes godt denne gangen, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Snakk gjerne med dine nærmeste - barn, eldre og andre rundt deg på forhånd, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test, oppfordrer Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for Sivilt Beredskap.

Det er DSB, i tett samarbeid med Politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene, som har levert Nødvarsel - myndighetenes nye system for befolkningsvarsling på mobil.

Hvem får testen?

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Noen nettbrett og smartklokker kan også vise nødvarsler.

–  I Danmark gjennomførte de nylig en tilsvarende test. Da var det mange som ikke fikk testen fordi de ikke hadde oppdatert telefonene sine. Så husk å oppdatere telefonen din før varslingsprøven, sier Aarsæther.

Dette er Nødvarsel

Nødvarsel ble lansert i januar i år og skal brukes til å varsle befolkningen på mobiletelefon om akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse. I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv. Nødvarsel kan brukes både ved lokale, regionale og nasjonale hendelser. Det er politiet som kan bruke Nødvarsel. 

Nødvarsel på mobil testes onsdag 14. juni  til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal. 

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Testing av tyfonene gjøres for å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Les mer om varslingsprøven på nødvarsel.no