Det er boret en rørgate i fjell der kalken sendes ut i elva.
Det er boret en rørgate i fjell der kalken sendes ut i elva.

1300 tonn i året

- Anlegget vil stå ferdig rett rundt jul, og vi regner med oppstart av driften like over nyttår, sier prosjektleder Eirik Aarrestad.

Det er Aarrestad og Rune Schellingerhout som jobber med anlegget for Vennesla kommune. Schellingerhout skal ha ansvar for drift og oppfølging.

Det er ikke vanlig at en kommune bygger ut i en annen kommune, men denne gang ble det praktisk. Det bygges et stort kalkanlegg like ved Kattfossen ved Iveland kraftstasjon. Snart starter også bygging av et mindre doseringsanlegg i Høiebekken i Kristiansand.

Anlegget i Iveland vil sende mellom 800 og 1300 tonn kalk ut i Otra i året. På dager med stor vannføring kan det gå med tre lastebillass i døgnet. Kalktanken er på hele 100 kubikk, og fra den sendes kalken gjennom rørledning ut i elva.

kalk4

Staten dekker alt

Lenge trodde man at kalkholdig fjell oppe i Setesdal var nok til å sikre vannkvaliteten i Otra, men det viser seg at Frøysåbekken i Iveland og Røyknesbekken og Rågåna i Vennesla sender inn mye surt vann. Derfor strever både laksesmolt og ørret med livskvaliteten. Ordfører Nils Olav Larsen har sammenlignet med kraftig forkjølelse og tette lunger. Smolten trenger bedre vann for å kvikne til.

Kommunene og Otra Laxefiskelag har jobbet sammen med fylkesmannen for å få til et kalkingsprosjekt. Laxefiskelaget har gjort en stor frivillig innsats. I fjor sa Miljødirektoratet ja og prosjektet kom inn på Statsbudsjettet.

Det koster rundt 7,7 millioner kroner å bygge de to dosererne i Iveland og Høie. Årlige driftskostnader blir rundt halvannen million kroner. Alt dekkes av staten gjennom fylkesmannen.

Kommer i Valle også

I dag kalkes det kun i Dåsåna i Hornnes. Dette er for å sikre vannkvalitet for bleke. Det planlegges også en kalkdoserer i Valle kommune. Det er den i Iveland som blir størst og vil bety mest for vannkvaliteten i den lakseførende delen av vassdraget.