Hvilke ansvar har du som tankeier?

Dersom du eier en oljetank har du en plikt til å unngå forurensing, og du er også økonomisk ansvarlig dersom det skulle oppstå en lekkasje. På grunn av fare for oljelekkasje og forurensning anbefaler kommunen derfor at alle nedgravde oljetanker som ikke er i bruk fjernes. Dersom tanken ikke kan fjernes må den tømmes, rengjøres og sikres. Det ønskelig at du registrerer tanken din hos kommunen slik at en eventuell lekkasje kan spores så fort som mulig. Dette er viktig for å kunne redusere skade og kostnader knyttet til en eventuell lekkasje.

Har jeg oljetank på min eiendom?

Tips for å identifisere en eventuell tank:

  • Er huset ditt bygd i perioden 1965-1980 øker sjansen for at du har en nedgravd tank
  • Se etter påfyllingsrør og/eller luftespir. Vanligvis er dette to stålrør plassert tett inntil husvegg, garasjevegg, gjerde eller lignende. Se eventuelt etter avkappede rør
  • Tanken kan ligge flere steder. Den kan være nedgravd ute i hagen, murt inne under huset/oppkjørsel eller være plassert i kjelleren
  • Følg rørene fra fyringskjelen for å forsøke å lokalisere tanken
  • Kontakt et firma for å ta en befaring på eiendommen din

Slik blir du kvitt oljetanken

  • Finn informasjon om oljetanken din. Det viktigste er alder, størrelse, hvor den befinner seg og hvilket materiale den er laget av.
  • Tanken bør tømmes og renses av et godkjent firma. Oljefri har en oversikt over firma på Sørlandet.
  • Når tanken er tømt og renset kan du selv eller et firma grave den opp og levere til godkjent mottak. Det er gratis for kommunens innbyggere å levere oljetanker hos Avfall Sør sitt avfallsanlegg. Gamle oljetanker regnes som farlig avfall.
  • Oljetanker som er vanskelig å fjerne, skal likevel tømmes og renses. Påfyllingsrøret ødelegges eller fjernes.
  • Fyll ut kommunens e-skjema med dokumentasjon på at tanken er fjernet/tømt slik at vi kan registrere det på eiendommen din. Dokumentasjon kan være bilder tatt under arbeidet og veiekvittering fra mottaket for å dokumentere at tank og eventuelle restprodukt er levert. Firmaet som eventuelt gjør jobben er pålagt å melde fra til kommunen, men det er du som har ansvaret for å sørge for at det blir gjort. Sjekk med firmaet om de har gitt beskjed til oss.