Bekken er 36 år, utdannet jurist og er i dag ansatt som rådgiver i byggesaksavdelingen i Kristiansand kommune. Han har tidligere jobbet i Søgne og Lillesand kommuner, hhv som prosjektleder med bygg i strandsonen og med byggesak/plansak.

Ola Skei Bekken tiltrer stillingen hos oss 1. desember 2018, og han gleder seg til å begynne i en interessant lederstilling hos oss.