Det er kommuneoverlege Per Kjetil Dalane som har gitt beskjed om denne karantenen, som en oppfølging av smittesituasjonen som tidligere har ført til karantene både ved Vennesla skole og Klokkerstua barnehage.

Det er elever ved vg2 transport og logistikkfag som går i karantene ved den videregående skolen.  Elever og ansatte fikk allerede i går kveld beskjed om å forberede seg på å gå i karantene og unngå andre, i påvente av svar i dag. Elever som har bosted i vennesla kommune, vil bli kontaktet for å ta prøve i morgen, mandag 1. februar.  Ansatte og elever som ikke bor i Vennesla kommune er bedt om å kontakte smittevernteam i egen kommune for å gjøre avtale om å ta korona-test. I følge kommuneoverlege i Vennesla, bør testen tas i løpet av mandag. 

For å oppsummere: Det har gjennom helga kommet fem smittetilfeller i Vennesla. Det er snakk om to smittesituasjoner. Samlet er dette karantenesituasjonen: en femteklasse ved Hunsfoss skole, en andreklasse ved Vennesla skole, tre grupper/avdelinger ved Klokkerstua barnehage og 19 elever ved Vennesla videregående skole er i karantene. I tillegg kommer en del ansatte ved de ulike institusjonene og øvrige nærkontakter til de smittede.

Vennesla kommune har i helga hatt mellom seks og ti ansatte og ledere i aksjon med smittesporing. Arbeidet ledes av organisasjonssjef Geir Knutsen. Det er lagt ned en stor jobb. Det er kun kjente smittekilder, og vi håper karantene skal sørge for en helt avklaret situasjon. Det er viktig at vi alle bidrar det vi kan med å følge smittevernrådene.