Onsdag 21.november klokka 09.00 drar Indre Ludefladen Jazz i gang åpningsmarkeringen. Det blir taler både av fylkesordfører Terje Damman, Iveland-ordfører Gro-Anita Mykjåland og ordfører Nils Olav Larsen.

Anlegget er bygd i to trinn. Innfartsparkeringen med ny bussholdeplass og ny innkjøring til parkeringsplassen ble bygd først. Innfartsparkeringen har 33 biloppstillingsplasser
og er bygd i regi av ATP-samarbeidet for statlige belønningsmidler. Denne delen har kostet ca. 3,5 mill. kr. Anlegget er først og fremst bygd for innbyggere i Iveland og øvre del av Vennesla. De kan sette fra seg bilen gratis på Grovane og ta Venneslabussen videre mot Kristiansand. Det går to busser i timen rushtid.

Innfartsparkering brukes også som parkering for besøkende til Setesdalsbanen

Andre byggetrinn er en solid oppgradering av det resterende parkeringsarealet ved Grovane stasjon, med tanke på et av Sørlandets største turistattraksjoner skulle få skikkelige parkeringsforhold, både personbiler og turistbusser. Oppgraderingen har bestått i asfaltering, anleggelse av busstopp for turistbusser, belysning og oppmerking av parkeringsplasser for personbiler. Totalt er 57 p-plasser øremerket besøkende til Setesdalsbanen.

Bak byggetrinn to står Vennesla kommune og Vest-Agder fylkeskommune på vegne av Setesdalsbanen som er en del av Vest-Agder Museet. De to aktørene har finansiert
2. byggetrinn med 850.000 kr hver – totalt 1,7 mill. kr. Midler til 2. byggetrinn ble bevilget i ekspressfart høsten 2017. Da innfartsparkeringen stod ferdig 2017, var partene enige om at resten av p-arealet ved Grovane stasjon måtte få samme standard. 

Pressekontakter:
Arne Vatne, Vennesla kommune:  arne.vatne@vennesla.kommune.no  mob. 98294304
Bjørne Jortveit. ATP-samarbeidet: bjorne.jortveit@kristiansand.kommune.no mob. 90802839