Bygg- og miljøutvalget har med hjemmel i PBL § 12-10, vedtatt i møte 12.1.2023, sak 4/23, å legge ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for Vennesla videregående skole, gnr/bnr 6/1336, Kommeren 1, med planid 2022003, datert 23.12.2022, med bestemmelser d. 28.12.2022. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for å bygge tilbygg for ny byggfaglinje.

Planforslaget kan ses i vedlegg lengre nede i saken.

Eventuelle uttalelser sendes til post@vennesla.kommune.no, merket 22/01891. Frist: innen 7.3.2023. 

Plan- utbyggingsleder