Bygg- og miljøutvalget har med hjemmel i PBL § 12-10 vedtatt i møte 30.06.2021, sak 63/21, å legge ut til offentlig ettersyn:

Detaljregulering for flerbrukshall ved Moseidmoen skole og idrettsplass, planid 2019005, plankart datert 15.4.2021 med reguleringsbestemmelser datert 3.5.2021

Trykk her for å se dokumentene. 

Eventuelle uttalelser til planforslaget sendes til post@vennesla.kommune.no, innen 3.9.2021.

Plan- utbyggingsleder