Plan- og økonomiutvalget har i møte 20.03.2020, sak 16/20, vedtatt følgende:

Forslag til utbyggingsavtaler innenfor reguleringsplan for Heiseldalstunet legges ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 17-4

Forslag til avtalene er mellom Vennesla kommune og Kleppeland AS ang gnr 6 og gnr 512, og Agderbygg Eiendom AS ang gnr 6 og bnr 1963.

Aktuelle dokumenter i saken kan ses her

Merknader til forslag til utbyggingsavtalene sendet til post@vennesla.kommune.no, merket med "sak 18/00663" innen 28.04.2020.