- Vi er nylig ferdig med ferie og vi skal snart ha nytt møte i styringsgruppa. Det er for tidlig å konkludere helt. Men foreløpig ser det ut som Moseidmoen-utbyggingen blir noe dyrere enn tenkt, mens Vennesla-utbyggingen, som er den store, blir en del rimeligere enn tenkt. Samla sett ligger vi godt an, sier kommunalsjef for samfunnsutvikling Vidar H. Homme.

Når andre tertial-rapport skal behandles om noen uker vil rådmannen legge fram et justert budsjett for politikerne, hvor de kan vurdere eventuelle justeringer. Den vedtatte rammen er på 25 millioner kroner for Moseidmoen-utbyggingen og 135 millioner kroner for Vennesla-utbyggingen.

Her er nærmere om det enkelte prosjekt:

Vennesla skole:

Rivingen av den gamle murbyggingen er i full gang og vil bli avsluttet i midten av september.

De nye modulene elevene skal bruke, er på plass og innflyttet. De fungerer godt.

Anleggsarbeidet utfordrer utearealene, og det er nå godkjent at parkeringsplassen ved den gamle gymsalen ute ved vegen kan omdisponeres til skolegård.

Det er svært viktig at så få som mulig bruker bil i området.

Reguleringsplanen er i gang og det er gitt frist for innspill. Den vil avklare mye rundt trafikk og hvor ny idrettshall skal plasseres.

Moseidmoen skole:

Den kommunale boligen (presteboligen) skal snart rives og gi plass til parkering.

Reguleringsplan for området, som startet med planlegging av ny idrettshall, er ute på offentlig ettersyn. Det er mottatt flere innspill, og det jobbes med innspillet fra Vindbjart om tidligere avtale om en syverbane.

Idrettshallene:

Det er bevilget penger både til hall på Moseidmoen og ved Vennesla skole. Administrasjonen vil legge fram en egen sak om hall-investeringene i høst. Kommunalsjef Homme sier det skal brukes mye penger, og man via en kjapp fot i bakken vil forsikre seg om at det investerer riktig og klokt. Dette kan påvirke de endelige løsningene, og ikke minst plassering og reguleringsplan ved Vennesla skole.

Barnestua barnehage/avlastningshjem:

Moduler er lyst ut på anbud, og målet er ¨ha plassert og tatt i bruk moduler i oktober måned. Da kan ombyggingen starte. Samtidig er planlegging av avlastningsleiligheter på nabotomten satt i gang. Framdriftsplan følges.

Samkom skole:

Det er startet utredning om mulighetene for å bruke Samkom skole som nytt dagsenter for psykisk utviklingshemmede, altså å flytte dagens senter på Måneglytt til Samkom. En egen politisk sak legges frem i høst. Samtidig er det ny dialog mellom kommunen og Oasen om å bruke Samkom skole som lokaler for Oasens friskole. Oasen ser på flere løsninger. Der står saken om videre utvikling av lokalene på Samkom, når den offentlige skolen flytter ut til våren.

Tomt til ny barnehage sør for Vikeland:

Denne saken haster ikke like mye som de andre, men politikerne vil få oversendt en sak om framtidige muligheter i neste møterunde i september.