- Jentene vil ikke stille til valg. Neste år blir vel tredje året med kun gutter i styret, sier Dubland Andersen.

Med seg i styret får han Eirik Hodnemyr som styremedlem og Filip Viland Haugland som nestleder.

Regelverket er klart på at begge kjønn skal være representert i styret, men SLT-koordinator Indira Derviskadic som er sekretær og kontaktperson for rådet, sier det har vært umulig å få jenter til å stille til valg.

Barne- og ungdomsrådet ble opprettet i 2015 og erstattet da Barnas kommunestyre. Selve rådet med 22 medlemmer skal ha kjønnsfordeling på minst 40/60 prosent. Barne og ungdomsrådet belges av elevrådene ved skolene i Vennesla. I tilegg velges fire "frie" representanter. Medlemmene må være i alderen 11 til 21 år.

Barne og ungdomsrådet ble altså konstituert tirsdag 25. september. Rådet skal ta opp saker på vegne av barn og unge i Vennesla og være høringsinstans i en rekke saker. Rådets styre kan møte i kommunestyret og ta opp sine saker der. Ordføreren er pålagt å holde tett dialog med dem.

- For oss blir det viktig å ta tak i det barn og unge er opptatt av. Det er flott hvis flere tar kontakt med oss om saker, sier Dubland Andersen.

Vennesla barne- og ungdomsråd har for eksempel egem facebookside.