- Dette har vi øvet og trent på. Vi følger de planer og rutiner vi har lagt for en situasjon som denne. Vi har kontroll på det vi kan ha kontroll på, informerer enhetsleder ved Venneslaheimen, Ann Cathrin Ruenes.

Korttidsavdelingen er stengt for besøk og de 12 beboerne er avskjermet. To av dem er satt i isolasjon.  Ikke alle beboerne var vaksinert, siden dette er en avdeling med mange korttidsopphold. Alle pårørende til beboerne på avdelingen kontaktes tirsdag  av kommunen.

Smitten ble oppdaget og testet i nabokommune. Den smittede og kommunen meldte straks fra  videre til Vennesla kommune og smittesporing og smttereduserende tiltak ble satt i gang umiddelbart. Smitten virker å være oppdaget tidlig, men dette vil videre arbeid endelig avklare.

Det jobbes nå med smittesporing og å skaffe en endelig oversikt over hvor mange nærkontakter det er i denne saken. Dette jobber smittesporingsteamet med videre utover.