Først til det nye smittetilfellet. Det er snakk om nær pårørende til tidligere smittet. Smitten og nærkontakter er helt avklart.

Så til klassen ved Vennesla voksenopplæring: En elev ved skolen fra Kristiansand ble smittet med mutert britisk virus på den mye omtalte Hovden-bussen søndag. Kristiansand håndterer situasjonen, men en av de videregående klassene ved VVO er satt i karantene. Fire lærere er også i karantene.
Rektor Frøydis Solberg minner om at skolen allerede driver på rødt nivå. Dermed blir konsekvensene langt mindre enn de ellers ville vært.

Det var altså minst åtte smittede fra det mye omtalte reisefølget på Hovden med i bussen til Kristiansand søndag kveld. Etterpå er alle passasjerer bedt om å gå i karantene og å teste seg.
To av passasjerene som har vært på bussen, gikk av i Vennesla kommune. Det har smittesporerne avklart. Den ene gikk av på Skarpengland, den andre på Homstean.

Vi har etterlyst begge og bedt dem ta kontakt med kommuneoverlegen. Begge må testes og trolig i karantene. De to MÅ melde seg, slik at vi får avklart akkurat denne smittesituasjonen.