Vennesla har, for å gjøre det enkelt og effektiv, innledet samarbeid med Kristiansand kommune. Der har et eget kontrollteam fungert noen uker. Teamet er bemannet med Jan Vidar Ødegaard og Even Slettebakken, begge med bakgrunn fra politiet. Teamet vil ha sin første runde i Gågate i Vennesla tirsdag 19. april.

- Temaet blir et viktig kontaktpunkt for i hovedsak næringsliv og butikkeiere, slik at vi kan få en enda bedre dialog rundt smittevern, råd og regler og hvordan alle skal forholde seg, sier beredskapskoordinator Ingrid S. Konsmo.

Teamets skal blant annet veilede butikkeiere og næringsaktører om godt smittevern. Dette gjelder både serveringssteder, butikker, treningssentre og andre aktører som opplever ansamlinger av mennesker. 

Kontrollteamet skal også, om ønskelig, bistå Arbeidstilsynet og deres tilsyn med bedrifter oppgitt som ansvarlig ved innreisekarantene, samt kunne følge opp kommunens innbyggere og deres karanteneplikter.  

- Det er fint å kunne dra rundt å snakke med menneskene ute i bygda, og få til en god dialog med disse om smittevern, forklarer Ødegaard. Han sier både han og Slettebakken gleder seg til å jobbe litt i Vennesla.