Det er viktig å minne om at søknadsfristen for SFO opprinnelig var 15. mars, men søknader etter denne dato behandles forløpende, men du er ikke garantert plass ved skolestart.

- De nye vedtektene handler om å sikre kvalitet og utvikling i denne viktige tjenesten. Levekårutvalget og Kommunestyret har vedtatt de nye vedtektene 11.03.2021, som er utformet i samarbeid med SFO-koordinator og rektornettverk, opplyser rådgiverne Hege Eidsaa og Kari Gjerald.

De nye vedtektene innføres fra 1. august 2021, og er tilpasset den nasjonale rammeplanen for SFO fra Utdanningsdirektoratet som trer i verk da.

De viktigste endringene er disse:

  • Oppsigelse av plass skjer to ganger i året. Du kan også kontakte skole ved endret livssituasjon. Da er det en måneds oppsigelse. Dette gjøres for å sikre kvalitet og stabilitet.
  • Åpningstider er fra klokka 07.30 til klokka 16.30 og du kan velge mellom fire timealternativer: Åtte timer (minimum), 12 timer, 18 timer eller full plass.
  • Samtidig utvides det fra to til tre planleggingsdager i året.

Dersom ditt barn allerede har tilbud, vil dette bli videreført inn i nytt skoleår, men dersom du sier opp før sommeren vil de nye vedtektene være gjeldende ved ny innsøking.

Prisen på SFO er 155 kroner pr time barnet er i ordningen. Det gis 50 prosent søskenmoderasjon. Du kan lese mer om SFO, detaljene i vedtektene og finne søknadsskjema her:

SFO I VENNESLA

Oppdatert informasjon om SFO vil komme fortløpende på hjemmesiden og venneslaskolen.no