Alle som har vært utenfor Norge må vente ti dager før de kan komme på besøk til beboere på Venneslaheimen og Hægelandsheimen omsorgssentre.

Personer som testes for korona-smitte kan komme på besøk når negativt prøvesvar foreligger, også før det har gått 10 dager.

Besøksforbudet gjelder for alle personer som har vært på utenlandsreise. Uavhengig av om reisen har vært til "røde" eller "grønne" land og regioner.

Personer som er kommet hjem fra utenlandsreiser tett på denne datoen, anmodes om å rette seg etter de nye reglene for besøk.

Tiltaket blir gjeldende fra og med fredag 7. august.

De skjerpede reglene iverksettes er i tråd med anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Relevant utdrag av smittevernveileder fra Folkehelseinstituttet siteres her:

Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Se link: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/besok-kommunale-helse-og-omsorgsinstitusjoner/

Derfor skjerpes besøksreglene

SARS-CoV-2 (nytt koronavirus) kan gi sykdommen covid19. I sykehjem er det mange beboere med risikofaktorer for alvorlig sykdom og død av covid-19. Den tydeligste risikofaktoren er høy alder. Risikoen ser ut til å øke jo eldre personen er, og hvis vedkommende har grunnsykdommer.

Faren for smittespredning er også stor i sykehjem hvor mange bor tett, og en stor andel av beboerne har en adferd som gjør det vanskelig å følge anbefalte smitteverntiltak. Det er derfor viktig å beskytte beboerne mot smitte.

Ansatte må også beskyttes mot smitte. Smittevernrådene skal redusere risikoen mest mulig for at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i sykehjem, uten å begrense beboernes liv mer enn nødvendig.

Omsorgsbolig

Besøkende til personer som bor i omsorgsbolig, og som har vært å reist utenfor Norge, bes ta sine forholdsregler og helst ikke komme på besøk før etter 10 dager.  

Rutine for besøk på Venneslaheimen pr. 07.08.20

Hensikt:

Ivareta smittevernhensyn. Rutinene nedenfor er basert på folkehelseinstituttets retningslinjer: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Beskrivelse av rutinen:

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både den beboer som skal få besøk, og de andre som bor på Venneslaheimen.
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til avdelingen for å avtale tidspunkt.
 • Ansatte avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.
 • For å sikre at alle beboere kan få besøk av sine pårørende og i henhold til smittevernstiltakene kan hver beboer få 1-2 besøk per uke, totalt inne/ute. De nærmeste pårørende skal kunne komme på besøk fortrinnsvis. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan få besøk på samme tid.
 • Besøket kan gjennomføres på egne utearealer, eller på beboers rom. Utearealer benyttes fortrinnsvis.
 • Tidsramme for besøket er innenfor 30 minutters varighet om gangen. Ute kan en ha besøk av opptil 3 personer, inne 1-2 personer.
 • Besøkende hentes av ansatte/besøksvert utenfor hovedinngang og følges til utearealet eller beboers rom.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før de kan få besøke beboeren.
 • Ansatte/besøksvert informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre, gå direkte til besøksarealet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt unngås.
 • Dersom besøkende har med medbrakt mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før mat/drikke serveres.
 • Beboeren kan ta imot gaver, blomster e.l. Det er viktig å følge generelle råd for håndhygiene for å forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Besøkende kontakter ansatte via telefon når besøket er slutt så at beboeren kan hentes og besøkende kan følges ut igjen.
 • Hyppig berørte punkter på besøksrom desinfiseres av den ansatte.

Rutine for besøk på Hægelandsheimen omsorgssenter pr. 07.08.20

Hensikt:

Ivareta smittevernhensyn. Rutinene nedenfor er basert på folkehelseinstituttets retningslinjer.

Se: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Beskrivelse av rutinen:

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både den beboer som skal få besøk, og de andre som bor på omsorgssenteret!
 • Ansatte avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til tel.: 38 15 10 61 (hver dag mellom kl. 10 -15:30) for å avtale tidspunkt.
 • For å sikre at alle beboere kan få besøk av sine pårørende og i henhold til smittevernstiltakene kan hver beboer få 1-2 besøk per uke. De nærmeste pårørende skal kunne komme på besøk fortrinnsvis. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan få besøk på samme tid.
 • Besøket kan gjennomføres på eget besøksrom på omsorgssenteret, i utearealet eller på rommet til beboeren.
 • For å kunne sikre tilstrekkelig avstand til hverandre (minst 1 meter) er det tillatt opp til 4 besøkende samtidig når det gjelder besøk på uteplassene og maks 2 besøkende inne på besøksrommet og på beboeren sitt rom samme med beboeren.
 • Tidsramme for besøket er innenfor 1 timers varighet om gangen (fra en kommer inn til omsorgssenteret til en dra igjen).
 • Besøkende hentes av ansatte utenfor hovedinngang og følges til besøkelsesrommet, rom til beboeren eller vises veien til utearealet.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før vedkommende kan få besøke beboeren.
 • Besøkende skal gå direkte til besøksarealet og ikke oppholde seg i fellesarealer. Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt unngås.
 • Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er ikke behov for spesielle forholdsregler, men viktig å følge generelle råd for håndhygiene, da dette vil forebygge indirekte kontaktsmitte.
 • Det bør utføres god håndhygiene før medbrakt mat serveres og inntas.
 • Det er mulighet til dispensasjon, men dette må avklares med enhetslederen som ta det opp med legen i spesielle tilfelle. 

Rutine for spasertur/trilletur for beboer på Venneslaheimen pr 07.08.20

Hensikt:

Ivareta smittevernhensyn. Rutinene nedenfor er basert på folkehelseinstituttets retningslinjer.

Se: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

 

Beskrivelse av rutinen:

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både beboeren som skal få besøk, og de andre som bor på Venneslaheimen.
 • Ansatte/besøksvert avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til avdelingen for å avtale tidspunkt og besøkssted.
 • For å sikre at alle beboere kan få besøk av sine pårørende og i henhold til smittevernstiltakene kan hver beboer få 1-2 besøk per uke, totalt inne/ute. De nærmeste pårørende skal kunne komme på besøk fortrinnsvis. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan få besøk på samme tid.
 • Beboer som hentes med ut på tur må selv være uten mistanke eller påvist COVID-19 smitte.
 • Tidsramme for besøket er innenfor 30 minutters varighet om gangen.
 • Opptil 3 personer kan ta med beboer på trilletur.
 • Spaserturen eller trilleturen gjennomføres i området rundt Venneslaheimen.
 • Dersom besøkende har med medbrakt mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før mat/drikke serveres.
 • Besøkende møter opp utenfor hovedinngang og beboeren hentes av personalet/besøksvert.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før vedkommende kan få besøke beboeren.
 • Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt bør unngås mellom beboeren og besøkende.
 • Ansatte/besøksvert informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1-2 meters avstand til andre.
 • Besøkende kontakter ansatte/besøksvert via telefon når de er tilbake fra turen slik at beboeren kan hentes.
 • Personalet/besøksvert desinfiserer hendene til beboeren etter tur.
 • Håndtakene på rullestol eller lignende kjøretøy desinfiseres.
 • Ved ønske om besøk utenfor Venneslaheimen/kjøretur e.l. må dette avklares med avdelingen på forhånd. Vurderingen tas på bakgrunn av beboerens behov/ønske opp mot vurdering av smitterisiko. Kontakt avdelingen for nærmere avklaring.

Rutine for spasertur/trilletur for beboer på Hægelandsheimen pr. 07.08.20

Hensikt:

Ivareta smittevernhensyn. Rutinene nedenfor er basert på folkehelseinstituttets retningslinjer.

Se: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/sykehjem-og-smittevern-mot-covid-19/

Beskrivelse av rutinen:

 • Pårørende som vil komme på besøk bes om å vise varsomhet. Smittvernsrutinene skal beskytte både beboeren som skal få besøk, og de andre som bor på omsorgssenteret!
 • Ansatte avklarer at besøkende ikke har akutte luftveissymptomer, ikke har feber, ikke har vært i kontakt med kjent COVID-19 smittet eller er i karantene.
 • Pårørende eller andre som har vært på utenlandsreise siste 10 dager, også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt, bør ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for SARS-CoV-2, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger​
 • Besøk må avtales ved at pårørende ringer til tel.: 38 15 10 61 (hver dag mellom 10 – 15:30) for å avtale dag og tidspunkt.
 • For å sikre at alle beboere kan få besøk av sine pårørende og i henhold til smittevernstiltakene kan hver beboer få 1-2 besøk per uke. De nærmeste pårørende skal kunne komme på besøk fortrinnsvis. Vi ber om forståelse for at ikke alle kan ut på samme tid.
 • Beboer som hentes med ut på tur må selv være uten mistanke eller påvist COVID-19 smitte.
 • Det anbefales at det er maks to personer som besøker pasienten av gangen, og at man unngår fysisk kontakt med små barn.
 • Tidsramme for besøket er innenfor 1 times varighet om gangen (fra en kommer til omsorgssenteret til en dra igjen). Spaserturen eller trilleturen kan gjennomføres i nærområde til omsorgssenteret.
 • Beboer kan ta imot gaver, blomster og lignende. Medbrakt mat og drikke kan deles under besøket. Det bør utføres god håndhygiene før maten serveres og inntas.  
 • Besøkende møter opp utenfor hovedinngang og beboeren hentes av personalet.
 • Besøkende utfører god håndhygiene før vedkommende kan få besøke beboeren.
 • Håndhilsning, klemming og fysisk kontakt unngås.
 • Ansatte informerer besøkende hvordan de best kan beskytte seg selv og pasienten mot smitte ved å holde minst 1 meters avstand til andre. Beboer skal ikke tas med inn i for eksempel butikker eller lignende.
 • Besøkende kontakter ansatte via telefon når de er tilbake fra turen så at beboeren kan hentes.
 • Personalet spriter hendene til beboeren når han/hun kommer tilbake.
 • Håndtakene på rullestol eller lignende kjøretøy ble spritet av personalet.