Smittesituasjonen er stabil, og i formiddag redegjorde kommuneoverlege Per Kjetil Dalane for politikerne og sa at det er klar sammenheng mellom stabiliseringen og tiltakene om karantene og forskriften som er innført i Vennesla.

Forskriften videreføres

Politikerne i plan -og økonomiutvalget fulgte rådet hans om å forlenge forskriften til foreløpig 16. desember.

I Vennesla har vi pålegg om karantene i sju dager for husstandsmedlemmer og nære nærkontakter, uavhengig av om de er vaksinerte eller ikke. Dette er nokså likt de nasjonale retningslinjene som kom fra regjeringen tirsdag. Vi er fremdeles litt strengere i Vennesla, og det er derfor Venneslas regler som skal følges.

 Her  kan du lese detaljene i dette.

- Det er klokt å fortsette med karantene, siden vi det er et tiltak som treffer godt og virker godt, uten at det er svært inngripende i lokalsamfunnet, sier Dalane.

Råd og anbefalinger

I Vennesla har kommuneoverlegen og kriseledelsen de siste ukene gitt råd og anbefaling om å holde avstand der det er mulig, være hjemme når du er syk eller har symltomer og å vaske hendene ofte. Dette skal følges der det er mulig, men ikke legge begresninger på arrangementer eller aktiviteter. Vi har også hatt råd om å bruke munnbind der avstand ikke kan sikres innendørs. Munnbind er også innført i helse- og omsorgstjenestene der det er nærkontakt.

Nå kommer dette også nasjonalt, og rådene som skal følges opp lyder slik:

  • Det innføres en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder nå begge veger, altså både får den som mottar tjenesten og den som yter tjenesten.
  • Det innføres nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.

Regjeringen anbefaler også jevnlig å teste skoleelever i områder med økende smittespredning og høy belastning i helse- og omsorgstjenesten. Dette har vi allerede gjort i Vennesla, og vil gjøre igjen hvis smitten øker.

Regjeringen ber også om at kommuner med økende smitte og høy belastning i helsetjenesten vurderer økt brukt av hjemmekontor. Dette vil Vennesla kommune ta stilling til når situasjonen krever det. Samtidig opplever vi at mange bedrifter og virksomheter allerede har betydelig bruk av hjemmekontor og stor fleksibilitet.