Begeistring

Ordfører Nils Olav Larsen åpnet lokalene med begeistring og blomsteroverrekkelse til rektor Jan Gerhard Stømne. Med fortid i byggebransjen mente ordføreren å vite hva nye lokaler nesten alltid skaper av ny giv og nye muligheter.

Vennesla kommune valgte å kjøpe 850 kvadratmeter i første etasje i det nye sentrumsbygget ved krysset til Tvidøblane. For 18,5 millioner kroner har voksenopplæringen fått åtte topp moderne klasserom, egen kjøkkenavdeling og en helt ny kafé og kantine.

-Vi er kjempefornøyde. Bare nye muligheter. Vi har for eksempel nå som eneste voksenopålæring i fylket fått  en klasse som tar matfag og får full opplæring, sa rektor Stømne.

Bilde av lunsjen
LinaSandell viser digital tavle

270 elever

Voksenopplæringen har 270 elever. De fleste er flyktninger og asylsøkere som skal lære seg norsk og ta grunnskole eller videregående skole.

Leder i levekårutvalget, Inger Turid Tonstad, sa det på denne måten under åpningen:

-Dere skal bli viktige bidragsytere i det norske samfunnet. Vi gir dere grunnleggende opplæring og dere må yte. Sammen skaper vi en fremtid både for oss og dere.

LinaSandell viser digital tavle

Klasserom med Vennesla-navn

På mange vis er det en helt ny skole som nå er etablert i Vennesla sentrum i topp moderne lokaler. Hvert klasserom har egen digital touch-tavle. Kontaktlærer Lina Sandell viste den fram og sier det er et flott verktøy. 

Den store kantinen vil ha åpnet hver dag. Her serveres lunsj til 40 kroner. Den er full av elever hver dag.

Hvert klasserom har også fått egne Vennesla-navn, som: Drivenes, Skarpengland, Hægeland og Sentrum.

Det var en stolt rektor som inviterte alle elever og gjester på lunsj og bløtkake laget av elevene selv.

 Voksenopplæringen fhar nå to bygg på hver side av Torvet ved Kulturhuset. Leieavtalen om lokaler i Torsby er sagt opp.