Smitteporingstelefonen vil fra i dag mandag 14. februar stenge klokka 15.00 hver dag. Telefonen har vært åpen til klokka 21.00. I og med at det nå kun er innbyggere med symptomer som skal teste seg og det ikke registreres nærkontakter, avslutter vi kveldsåpent.

Testsenteret er fortsatt åpent til 18.00 også denne uka. Dette for at folk med symptomer kan hente tester også etter arbeidstid. Du kan også hente ved Spar Øvrebø og Spar Hægeland.

Smitten er som ventet høy, men tallene er mer og mer usikre. Vi regner med at smitten er en del høyere enn det som rapporteres.  Sist uke (uke 6) ble det registrert 580 nye smittede i Vennesla kommune. De siste ukene har smitten ligger stabilt mellom 530 og 580.

Smitten er i alle aldersgrupper, men høyest fra 40 år og nedover. 17 smittede forrige uke var over 70 år. Innbyggere over 70 år som er syke av korona, ringes fortsatt daglig for sjekk.

Fraværet i de kommunale enhetene er høyt. I flere enheter har vi hatt fravær på mellom 30 og 50 prosent enkelte dager. Det jobbes svært godt med å sette inn vikarer og driften går greit, selv om man må be om noe tålmodighet. Når mange fast ansatte er borte og mange må trå ekstra til, vil det naturligvis påvirke kvaliteten.

Vi har mange ledere som står ekstra på med å skaffe folk og vi har mange fleksible ansatte som stiller opp og svarer ja der de kan svare ja.

De kommende ukene regner vi også med høyt fravær og høyt smittetrykk.

Ellers minner vi om at hjemmesiden er oppdatert med ny informasjon etter regjeringens pressekonferanse og endringer lørdag.