- Husk at dere fikk jobben fordi dere fortjente den. Vi sjekket grundig og har evaluert dere nøye og du ble valgt, sa ordfører Nils Olav Larsen i sin ispirerende velkomstale.

Vennesla kommune har gjort introduksjonskursene til en litt høytidelig tradisjon. Ordføreren åpner med tale. Rådmann Svein Skisland foredrar om hvorfor vi i det hele tatt holder på. Han minner om at kommunen er til for innbyggerne og at gode tjenester til innbyggerne og å bygge fellesskapet Vennesla er hovedoppgaven. Han minner om at økonomisk handlefrihet og dyktige, motiverte ansatte er nøkkelen for å få dette til. Kommunalsjefene går gjennom hver sin sektor.

Kommuneledelsen prioriterer denne dagen høyt fordi alle trenger å bli sett og inkludert, ikke minst nyansatte som skal finne fram i en stor og fragmentert organisasjon. De nyansatte setter pris på at hele kommunens toppledelse og ordføreren bruker en halv dag på dette arrangementet.  Vennesla kommune har over 1200 ansatte spredt på svært mange lokasjoner. derfor er det ekstra viktig å bli godt kjent med hele organisasjonen nokså tidlig i ansettelsesløpet.

Det er også opplæring i internkultur, regelverk, reglementer, presentasjon av fagforeninger og en rekke andre ting. Forredrag om Venneslas historie og identitet er det også plass til. Vi-følelse er viktig. Vi er opptatt av å skape tilhørighet og at de nyansatte skal kjenne seg inkludert. Mange bor i Kristiansand og trenger litt ekstra info om hvor flott og spennende Vennesla faktisk er. Industrihistorien og hvor tidlig ute Vennesla faktisk har vært opp igjennom, er ikke like kjent stoff for alle.

Denne høsten kom 37 nyansatte for å lære om kommunen. Vanligvis er møtene i kommunestyresalen, men i år måtte det bli Kulturhuset på grunn av korona.