- Jeg begynte ved Voksenopplæringen i 1994, og har arbeidet her siden, bare avbrutt av ett år på Vennesla ungdomsskole, sier Solberg.

Hun kommer fra stilling som avdelingsleder/rådgiver ved det store skolesenteret. Ett ord kan stå som overskrift for hennes målsettinger for rektorjobben: Videreføring.

Solberg ønsker å videreføre det gode arbeidet som har vært gjort ved skolen i lang tid når hun overtar som leder. – Jeg gleder meg til å gjøre denne jobben sammen med lærerne og de ansatte, sier hun.

Skolen er vokst fra et lite klasserom på Lomtjønn Grendehus i 1990, til å være en internasjonal arena med 30 ansatte og nesten like mange tungemål.  På det meste har skolen hatt 400 elever og den holder til i to moderne lokaler ved siden av og vis a vis Kulturhuset.

Skolen tilbyr grunnskoleutdanning, språkopplæring, videregående utdanning innen både studiespesialisering og flere yrkesfag.

- Jeg søkte rektorjobben, fordi jeg brenner for å videreføre det skolen står for. Utdanning blir viktigere og viktigere.  Å se mennesker få en ny mulighet, og at de tar muligheten, er veldig givende. Vår visjon er «et sted hvor mennesker kan utvikle seg», og vi opplever at skolen har betydning for den enkelte. Det er noe med samfunnsoppgaven vi har som virkelig inspirerer meg, sier hun.

Frøydis Solberg er utdannet lektor med fagene engelsk og norsk. Hun er opprinnelig fra Lindås utenfor Bergen, men har bodd på Graslijordet siden midten av 80-tallet.

-Vi får en meget dyktig dame med stor arbeidskapasitet, god oversikt og lang erfaring fra å drive  med voksenopplæring. Det er jo en spesiell virksomhet hvor man hele tiden fornyer seg. Dette blir bra, sier oppvekstsjef Steinar Harbo.

Solberg overtar formelt for Jan Gerhard Stømne 1. august. Han går av med pensjon, etter å ha vært rektor siden 1990.

For ytterligere informasjon:

Frøydis Solberg: 926 21 523, Steinar Harbo: 481  57 951