I første omgang er det postlista fra kommunens sakarkiv system som legges ut på eInnsyn, men etter kommunevalget vil også politiske møtedokumenter legges ut på samme sted.

eInnsyn er en nasjonal digital løsning som gjør det mulig å søke etter dokumenter på tvers av alle kommuner og andre offentlige etater. Innsyn i dokumenter kan bestilles direkte i løsningen.

I en overgangsperiode vil historiske postlister ligge i dagens løsning på hjemmesiden, mens nye postlister lenkes til eInnsyn. Vennesla kommune er glad for den nye løsningen – som gjør det enda lettere for innbyggerne å følge med og finne informasjon.

Sjekk gjerne ut den nye løsningen! Du finner den på www.eInnsyn.no