- Vi hadde mange gode søkere å velge i, og er veldig fornøyde med at Tove Mette sa ja, sier organisasjonssjef i Vennesla kommune, Heidi Engestøl.

Tove Mette Gulbrandsen har en mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI og arbeider i dag i Kristiansand kommune. Der er hun avdelingsleder for fagutvikling og administrasjon for barneverntjenesten for Kristiansandsregionen

Enhet med mye ansvar

I Vennesla skal hun lede en enhet som innbyggerne ikke merker så mye til, men som er desto viktigere for driften. Administrative fellestjenester betjener alle de andre enhetene i kommunen, og er viktig for at alle oss andre ansatte kan få til det vi skal.

Enheten har ansvar for lønnskjøring, foretar svært mange av kommunens ansettelser, jobber med rekruttering og internopplæring, drifter arkiv og fellestjenester og jobber med arbeidsgiverpolitikk, sykefraværoppfølging, håndtering av personalsaker, samarbeid med tillitsvalgte, jobber med HMS, arbeidsmiljø og mye mer.

Hørt mye bra om Vennesla

- Det blir spennende å kunne bidra til drift og videreutvikling av denne viktige enheten i kommunen, og den passer veldig bra til mine kompetanseområder. Dessuten har jeg hørt mye bra om Vennesla kommune som veldrevet og offensiv. Jeg har venner som jobber her og skryter. Og så har jeg ei datter som bor i Vennesla, forteller Tove Mette Gulbrandsen.

Hun starter i jobben 20. juni.  Hun overtar etter Geir Knutsen som er blitt HR-leder i Bygland kommune.

Hunder er hobbyen

Tove Mette Gulbrandsen bor i Kristiansand, er gift og har to voksne barn. Den store hobbyen er hund og hundeutstilling. Hun har fire mynder og er titt og ofte på tur med dem.

-Vi reiser mye på utstilling, men er også mye på turer i skog og mark. Jeg har ikke prøvd Tømmerrenna fordi jeg har tenkt at hundene ikke passer så bra der. Men ellers har jeg vært på mange fine turer i Vennesla. Dere har mange fine turområder, sier Tove Mette Gulbrandsen.