Du kan skrive Grønn urban bygd i søkefeltet eller benytte adressen grub.no. Da finner du siden.

- Nettsiden skal øke kunnskapen om Vennesla kommune som en fin kommune å etablere seg i og spesielt fremme næringsutvikling. Vi håper flest mulig vil benytte sidene til å fortelle og informere om Vennesla og de store mulighetene vi har å by på, sier næringsrådgiver Torgeir Haugaa.

En side alle kan bruke til å løfte Vennesla

Nettsiden er enkelt lagt opp med oversiktelige strukturer. Rent praktisk har vi to delmål:

  • Utenfra: Folk som skal etablere bedrift eller bolig skal lett finne ut hva som er attraktivt og vesentlig med Vennesla, og hvor de kan henvende seg.
  • Innenfra: Vi som bor i Vennesla kan bruke nettsiden nesten som et foredrag (slipper å lage egen powerpoint). Målet er at bedriftsledere, eiendomsmeglere, næringsutviklere, lærere, kulturaktører og alle andre bruker nettsiden aktivt i promotering av egen virksomhet og Vennesla kommune.

Det er kommunikasjonsrådgiver Odd-Inge Rønning Uleberg som har utarbeidet nettsiden i samarbeid med Olav Andreas Lindekleiv i Promotek på Hunsøya. Næringsrådgiver Haugaa, miljørådgiver Eirik Aarrestad og kommunalsjef Vidar Homme har sittet i redaksjonskomiteen.

Underveis har representanter for Vennesla Næringsforening, folk ellers i næringslivet og frivilligheten blitt rådspurt og kommet med innspill.

Kommunale nettsider blir mer og mer skreddersydd til selvbetjening. Derfor var det riktig å skille ut promoteringen av Vennesla kommune og næringsutviklingen i et eget nettsted. Uleberg mener siden vil være et praktisk verktøy når Vennesla skal bygges videre, men han tror også den enkelte innbygger vil finne mye nyttig informasjon.

Nettsiden er delt i fire seksjoner:

  • Arbeid
  • Attraksjoner
  • Bo og leve
  • Etabler og invester

Ei side vi er sikker på blir ekstra populær for innbyggerne og folk som vurderer å bosette seg i Vennesla, er turløypene. Der kan du finne kart og omtale av en rekke populære turer i Øvrebø, Hægeland og Vennesla.

Bygge opp under identiteten vår

Forsiden av grub.no begynner med «Vi gir deg mulighetene i Vennesla.» Den flotte filmen som Broomstick har laget om Grønn Urban Bygd er også sentral, samt en mer historisk artikkel om identiteten vår og hvorfor hele Vennesla kommune passer inn i identiteten Grønn Urban Bygd, begrepet som kom fram under det store identitetsprosjektet hvor næringslivet og kommunen samskapte - og som vi skal samarbeide videre om.

Alt er bygd opp under setningen som viser hva vi i Øvrebø, Vennesla og Hægeland alltid har drevet med og skal drive med: «Vi tar verdens nyvinninger hjem og gjør dem til lokalsamfunn». Skogen og elva har alltid lært oss dette.

Tenke sammen, skape sammen, jobbe sammen

Det er mye fokus på samskaping og det helt spesielle samhandlingsmiljøet du finner i Vennesla. Det handler om å gjøre som vi pleier om igjen og om igjen: Tenke sammen, skape sammen, jobbe sammen.

Vi håper du har nytte av grub.no og at du vil dele den og vise den fram slik at enda flere får øynene opp for alle kvalitetene vi har i Vennesla kommune.