- Jeg er veldig glad for at Simon ønsket denne oppgaven. Han blir en flott ny rektor, sier kommunalsjef oppvekst, Steinar Harbo.

Ellingsberg er nå assisterende rektor ved Skarpengland skole. Det har han vært de siste seks årene. Før det jobbet han ett år som lærer på Skarpengland og fire år ved Vennesla ungdomsskole.

Han er 34 år gammel, gift, har to barn og bor i Smiheia på Hægeland.

- Jeg har stor respekt for den jobben Ole Per Strædet har gjort på Eikeland de siste 25 årene. Jeg kommer til et oppvekstsenter med et flott personale og flott arbeidsmiljø, sier Ellingsberg.

Han gleder seg spesielt til å samarbeide med styrer for barnehagedelen av Eikeland oppvekstsenter, Hildegunn Lundevold.

- Vi er ikke én skole og én barnehage på Hægeland. Jeg skal være enhetsleder for et samlet oppvekstsenter hvor vi arbeider med barn fra de er helt små til de reiser videre til ungdomsskolen, sier Ellingsberg.

Ole Per Strædet går av med pensjon til høsten. Ellingsberg starter i jobben 1. august.

Vennesla kommune skifter i år tre av ni rektorer. Jan Gerhard Stømne ved Vennesla Voksenopplæringssenter går av for aldersgrensen etter 29 år som daglig leder /rektor. Rektorstillingen ved Voksenopplæringen vil bli lyst ledig tidlig i mai.

Merethe Hammen Håverstad ved Moseidmoen skole går tilbake til vanlig lærerjobb. Denne rektorstillingen har søknadsfrist 5. mai.