Mette Andreassen er ansatt som ny styrer/enhetsleder ved Barnestua barnehage. Hun tiltrådte stillingen 9. april og vi ønsker henne lykke til og velkommen til Vennesla kommune.