Hvilke planbestemmelser gjelder

Planbestemmelser som gjelder for eiendommen din, finner du i kartet her.
Bruk nedtrekksmey på venste side til å velge informasjonen du ønsker og søk opp din eiendom i søknadsfeltet. Klikk så på eiendommen for å få opp mer informasjon.

Dersom det du vil gjøre er i strid med noen av bestemmelsene, er det mulig å søke om dispensasjon.

Søk ved hjelp av profesjonelt firma

Dersom du skal føre opp ny bolig, må du ta kontakt med et firma som kan stå som ansvarlig søker for hele søknadsprosessen. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. En ansvarlig søker fungerer som bindeledd mellom deg, kommunen og andre firma som skal jobbe med tiltaket.

Bolig bygget uten godkjenning

Dersom en boenhet er etablert uten at den er godkjent, må det søkes godkjenning etter gjeldende regler.

Om søknad skjer etter pålegg fra kommunen, vil det påløpe gebyr for ulovlighetsoppfølging i tillegg.

Lover og retningslinjer

Direktoratet for Byggkvalitet har en komplett oversikt over gjeldende lov- og regelverk på sin hjemmeside.