- Jeg får litt kjørevei, men rent arbeidsmessig er dette topp. Jeg ser bare fordeler, sier  regionleder Tom Erik Dønnestad, som fant kontorplassen sin i andre etasje torsdag 2. januar.

Nullvisjonen har vært et fellesprosjekt for Søgne, Songdalen, Vennesla og Iveland kommuner, finansiert av fylkeskommunen. Dønnestad skal fortsatt jobbe innenfor samme geografiske område, men kommunesammenslåingen i Kristiansand har gjort det naturlig å flytte kontoret fra Søgne.

- Å sitte i Vennesla er egentlig helt perfekt, mer midt i nedslagsfeltet. Jeg er uansett mye på farten. Mye av jobben handler jo om å treffe ungdom ute på skoler, sier Dønnestad.

For Vennesla kommune betyr det bare positivt. Dønnestad tilfører kompetanse. Dessuten kommer kommunen enda tettere på Nullvisjonen og tankene rundt dette arbeidet.

Nullvisjonen finansieres fortsatt av fylkeskommunen. Lokalt er det særlig arrangementet Øvrebø Event og kurs for eldre bilførere som Dønnestad har jobbet mye med.

- Ungdomsprosjektet hvor ungdom kan inngå kontrakter om å oppføre seg trafikksikkert og deretter få tur til Rudskogen for å kjøre litt, fortsetter også, sier Dønnestad.

Han treffes her:                                                                               

tom.erik.donnestad@vennesla.kommune.no

Mobil 906 67 689