Ordføreren inviterer å kake, kaffe og overrekkelse av diplom hver gang en virksomhet i Vennesla blir miljøsertifisert gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn. Dette er både for å hedre de som tar miljøansvar, men også for å synliggjøre det grønne skiftet som skjer i lokalt næringsliv. 21 bedrifter er de siste par årene miljøsertifisert.

- For oss er det naturlig av flere grunner. Kundene krever det når de ber oss levere anbud. Konkurransesituasjonen krever rett og slett at vi kan dokumentere bærekraft. Samtidig ønsker vi å følge med i tida og ta vårt samfunnsansvar, sier Eli Nomeland som er økonomiansvarlig i Nordlo.

Stort konsern

Med 16 ansatte er Nordlo en ganske stor bedrift i Vennesla. Nordlo er samlet et milliardkonsern med en rekke lokale data- og support i Norge og Sverige. Ledelsen av den norske organisasjonen er på plassert i Vennesla. Nordlo står for Norden og Lokal og er slått sammen av nesten 40 store og mindre teknologiselskaper.

- Miljøsertifiseringen er for Vennesla-avdelingen, altså det som før var IT Total AS, men vi kommer til å utvide videre, forteller Nomeland.

Droppet lager

Det er en rekke endringer og tilpasninger som gjøres for å bli miljøsertifisert. Selskapet har for eksempel valgt å droppe lokalt varelager helt.

- I stedet har vi opprettet nettbutikk. Dette betyr mye både hva gjelder emballasje og tansport. Vi har rett og slett slett kuttet et mellomledd og nå kan leverandørene sende direkte til kundene heller, forklarer Nomeland.

Satsingen på lenger levetid er også viktig. Kundene oppfordres til å oppgradere til maskinvare som varer lenger. Det koster litt mer med en gang, men mindre over tid.

- Det betyr svært mye for miljøet hvis vi kan øke utskiftningstiden fra tre til fem år, for eksempel. Det er klokt av flere grunner å kjøpe kvalitet som varer lenger, sier Nomeland.

Nordlo har også lokalt datasenter der rundt 250 kunder betjenes. Også her tenkes miljø. Det garanteres bruk av strøm fra fornybare energikilder og det er også lagt opp til å utnytte varmen fra serverne til å varme opp lokaler på Hunsøya.

Ordfører Nils Olav Larsen og miljørdgver Eirik Aarrestad lot seg imponere.

- Dette er nye eksempler på hvordan det jobbes i næringslivet i Vennesla. Hele tiden på tå hev for å utvikle seg. Nordlo er en veldig spennende og flott bedrift, sa ordføreren.