Nøktern glede preget det månedelige korona-informasjonsmøtet mellom Vennesla Næringsforening, Nav, Sparebanken Sør og politisk og administrativ ledelse i Vennesla kommune torsdag morgen. Det går etter forholdene veldig bra i Vennesla

- Vi skal være veldig glade for den næringsstrukturen vi har akkurat nå. Industri og bygg- og anlegg går godt. Våre bedrifter får oppdrag både i hyttemarked i nord og i Kristiansand i sør. Fra bankens side ser vi nesten ingen problemer – i det store og hele, opplyste banksjef Steinar Larsen.

Dette bildet ble bekreftet av næringsrådgiver Torgeir Haugaa. Samtidig minner han om at de få bedriftene vi har innen reiseliv og servering, sliter tøft, selv om de ikke utgjør mange årsverk i ledighetsstatistikken. Disse har mottatt penger fra de nasjonale kriseordningene – og har mulighet for nye tilskudd i ordningen som varer ut februar. Kan du dokumentere over 30 prosent omsetningssvikt i en måned, har du mulighet for å få økonomisk støtte.

Svært god julehandel

På møtet hadde Vennesla Næringsforening ny og mer endelig statistikk over julehandelen. Den viser seg å ha blitt langt bedre enn fryktet – selv uten Julegada. Den alternative satsingen på jul i Vennesla, ga resultater.

  • Dagligvarehandelen melder om rekordomsetning og salgsøkning på 20 prosent i desember.
  • Sport og elektro melder om oppgang på hele 30 prosent, sammenlignet med året før.
  • Klær og sko og annen handel melder om cirka lik omsetning med fjoråret. Dette anses som veldig bra i denne sektoren siden Julegada ikke ble noe. Folk handler i utgangspunktet mindre klær når alle arrangementer og julebord og store familieselskaper er avlyst. Da er det sterkt å holde omsetningen.

Noe økt usikkerhet

Rolf Velle fra Nav melder om noe økende usikkerhet i næringslivet. Dette handler mye om den muterte smitten vi ser på Østlandet og frykt for hva som vil skje hvis det blir omfattende nedstengning også her.

Samtidig ansettes folk i noen bedrifter – og det generelle bildet er at Vennesla greier seg godt. Ledigheten var sist uke øket et par tideler til 3,6 prosent i Vennesla. Dette er likevel vesentlig enn Agder samlet (4,0 prosent) og Kristiansand (4,5 prosent).

Antall permitterte har kun økt fra 99 til 107 i løpet av januar.

Vennesla kommune hadde egne tiltakspakker og fikk også statlig tiltakspakke i fjor. Disse er i stor grad benyttet og de har skapt ekstra aktivitet i næringslivet. Det står noe igjen til senere bruk. Meningen er å skape/sikre aktivitet og sysselsetting for midlene.

Visit Vennesla og batterifabrikk

På møtet torsdag morgen ble informert om viktige muligheter framover.

Torsdag sender Næringsforeningen over en søknad om å videreføre Visit Vennesla hele 2021 som en satsing mellom kommune og privat næringsliv. Planen er totalt å bruke 250.000 på å bygge Vennesla som besøksdestinasjon. I fjor greide vi å markedsføre Tømmerenna så godt at den ble landets 7. mest klikkede destinasjon nasjonalt – godt foran Geiranger for eksempel.

Torsdag er også en viktig dag industrielt. Da sender Otra Holding AS over sitt Grovane-prosjekt til Panasonic, Norsk Hydro og Equinor. De tre store industriaktørene planlegger en batterifabrikk-satsing. Denne gang skal Grovane konkurrere med hele landet om lokaliseringen.

Store prosjekter kommer

Kommunalsjef samfunnsutvikling, Vidar Homme, kunne også informere om at det jobbes på spreng i kommunen med å planlegge de store utbyggingene som politikerne har vedtatt.  To skoler skal bygges ut/ombygges. Det kommer også en ny barnehage-utbygging. Bare disse prosjektene alene vil generere oppdrag for over 200 millioner kroner ut i markedet i løpet av 2021.

Rådmann og ordfører oppsummerte med å utrykke glede over situasjonen i Vennesla. Og som mange ganger før konkludere de med hvor viktig det er å holde smitten på avstand og nede også i ukene og månedene som kommer. Det er det aller beste tiltaket for å sikre både næringsliv og arbeidsplassene.