Monika, hvorfor trenger Vennesla denne konferansen?
Vennesla trenger en ungdomskonferanse for å sette fokus på ungdommen i bygda. Jeg håper konferansen kan være en god møteplass for å bli kjent med kollegaer i kommunen.

Hvem arrangeres konferansen for – og hvem håper du kommer til konferansen?
Alle som jobber med ungdom fra ungdomsskolealder og oppover til 30 bør prioritere denne konferansen. Konferansen vil ha fokus på ungdommen i Vennesla, hva status er per i dag, og hvordan vi kan møte ungdom på en god måte for å gi dem de mulighetene de trenger. Vi ønsker også å bidra til at flere fagpersoner får bedre kjennskap til tjenester som blir levert til ungdom i Vennesla, og at vi lager en arena for å bli kjent på tvers av enheter og tjenester som leveres.

Dette er jo ikke en «NAV konferanse», men en konferanse som skal være relevant for alle fagpersoner som er opptatt av unges utvikling i Vennesla. Kan du si noe om det?
Ja det er helt riktig. Vi har hentet inn en kapasitet som foredragsholder. Amal Aden er en svært anerkjent foredragsholder, som på en flott måte bruker egne erfaringer til å sette fokus på tjenesteapparatet – slik at vi som jobber der faktisk får gode innspill til forbedring av tjenester rettet mot unge. Å ha henne på konferansen kan gi utrolig mye inspirasjon, og er i seg selv verdt en påmelding! I tillegg bidrar SLT koordinator Indira og forebyggende politibetjent Bodil til å gi et godt bilde av situasjonen til ungdom i Vennesla – slik at vi får et godt grunnlag for interessante drøftinger. Vi i NAV presenterer også hvordan vi jobber med ungdom mellom 18 og 30 år. 

Hvor mange plasser er det på konferansen, og hvordan melder en seg på?
Påmeldingen er nå stanset – og vi har 61 deltakere per nå – så det er god oppslutning. Arrangementet er i næringsparken på Hunsøya sine lokaler – så vi har hatt god plass til deltakere!

Når konferansen er avsluttet – hva håper du kommunen sitter igjen med da?
Etter 5.juni håper jeg alle som har deltatt på konferansen har blitt kjent med andre kollegaer i kommunen som jobber med ungdom. Jeg håper vi sitter igjen med inspirasjon, større kjennskap til hverandres tjenester, og ikke minst noen flere å ringe til eller drøfte saker med som vi tidligere ikke har kontaktet eller jobbet sammen med. Jeg håper konferansen bidrar til tettere kontakt, og bedre forutsetninger for tverrfaglig samarbeid. Vennesla kommune er kjent for å ha et godt fokus på ungdom, og et godt samarbeid mellom de ulike tjenestene. Samtidig er det viktig å tenke at vi kan bli enda bedre. Sammen kan vi få til gode ting for våre ungdommer!