NAV Midt Agder har fått på plass Digisos Innsyn.

Digisos innsyn er en løsning som gjør at personer som har søkt om økonomisk sosialhjelp digitalt på nav.no – nå kan sjekke status i saken sin, lese brev og vedtak og sjekke utbetaling i saken sin via nav.no. Tidligere har det ikke vært noe annen sammenheng med nav.no enn at du kunne levere digital søknad der. Alle brev kom via Digipost eller med vanlig post, og hadde du spørsmål om utbetaling måtte du ringe ditt lokale NAV kontor. Les mer om den nye løsningen her eller på NAV sin side