Arbeidsområder innen miljøvern er blant annet forvaltning av naturressurser, fisk, vann- og vassdrag. Miljøvern har også ansvar for energi- og klimaplan og miljøsertifisering, samt oppfølging av forurensing og avfall.