Det er viktig at arrangører, idrettsklubber, bedrifter og næringsvirksomheter osv, er oppdatert på hvilke nasjonale regler og retningslinjer som gjelder for deres virksomhet. Vennesla kommune har ikke kapasitet til å oppdatere alle til enhver tid. Det er stadig endringer og fornyelser av regelverk. Under er derfor lenke til korona-forskriften og til helsedirektoratets samleside over nasjonale veiledere. Du finner det du leter etter med noen få tastetrykk:

   Nasjonale veiledere                 Covid19-forskriften