Hva kan man søke om tilskudd til og hvem kan søke?

Det kan søkes om tilskudd til tre ulike tiltakstyper, jf. 1 a), b), c) i regelverket og du søker gjennom søknadsportalen

  • Ordinære tiltak: deltakelse i kultur-, fritids- og ferieaktiviteter og deltakelse på alternative mestringsarenaer, jf. regelverkets 1 a). Her inngår også søknader på forenklet skjema for utstyrssentraler. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. regelverkets 1 b). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune), frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd.
  • Koordinering av samarbeidet mellom tjenester samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. regelverkets 1 c). Kommuner (inkludert de 8 utvalgte bydelene i Oslo kommune) kan søke om tilskudd.

I tillegg til å kunne søke om tilskudd til ordinære tiltak jf. regelverkets 1 a) er det nå mulig å søke om tilskudd til to nye tiltakstyper:

  • utprøving av metoder/arbeidsmodeller for å inkludere barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer, jf. 1 b) i regelverket.
  • koordinering av samarbeidet mellom tjenester, samt tilrettelegging og organisering av samarbeid mellom kommunen, frivillig og privat sektor, jf. 1c) i regelverket.

Søknad om de nye tiltakstypene skal sendes inn direkte til Bufdir (barne,ungdom og familiedirektoratet) og omfattes ikke av regelverkets punkt 3. Inntil 20 millioner kroner er satt av til de nye tiltakstypene.

Det vil i år publiseres fire ulike søknadsskjemaer i søknadsportalen. Dere skal fortsatt benytte det ordinære søknadsskjemaet og forenklet skjema for utstyrssentraler for søknader om tilskudd til ordinære tiltak, jf. punkt 1 a) i regelverket. For søknader om tilskudd til de to nye tiltakstypene, jf. 1 b) og 1 c) i regelverket, er det opprettet egne søknadsskjemaer.

Ta kontakt med tilskuddsavdelingen i Bufdir hvis du er usikker på hvilket skjema du skal benytte.   Det er svært viktig at søkere har satt seg godt inn i regelverk, veileder og krav til rapportering. 

Viktige nettsider og søknadsportal:

Her er nettsidene du trenger for å søke og finne svar:

Kontaktinformasjon i Bufdir

Søknadsportalen

Informasjon om tilskudsordningen, regelverk, veileder med mere.

Kontaktperson for Vennesla kommune er: 

SLT koordinator Indira Derviskadic, mobil: 45 46 99 64.  Epost: indira.derviskadic@vennesla.kommune.no