Kommunen har mange balløkker med grusdekke liggende i nærmiljøene og 3 ballbinger i tilknytning til skolegårder. ( Moseidmoen, Hunsfoss og Samkom skole). I tillegg har vi ansvaret for 2 skatebaner ( Hægeland sentrum og Samkom skole.)