- Vi har brukt to lange dager på å gjennomgå alle innspill fra de forskjellige arbeidsgruppene. Jeg kan ikke si så mye mer ennå, sier prosjektleder Heidi Engestøl.

- Kom igjen da, litt kan du vel si?

- Detaljene er ikke på plass ennå. De skal vi bruke desember på å finne ut av. La oss heller si det slik: Noen tror på små og få endringer, noen tror på store endringer. Vi ender nok på en omorganisering som er betydelig, sier Engestøl. 

HER KAN DU LESE RAPPORTENE FRA DE FORSKJELLIGE ARBEIDSGRUPPENE

Overordnet alt er hensynet til innbyggerne og brukerne.  Det er snart 15 år siden sist omorganisering av den kommunale organisasjonen. Svært mye er endret på den tiden, og derfor må det spørres:

«Hvordan må vi organisere kommunen for å på en best mulig måte yte gode og effektive tjenester til innbyggerne i årene som kommer?»

-To ord går igjen. Utenforskap og digitalisering. Vi snakker mye om hvordan vi kan endre oss for å ta i bruk alle mulighetene som digitalisering gir oss. Vi snakker også veldig mye om at nesten 30 prosent i yrkesaktiv alder faller utenfor arbeidslivet. Hvordan skal vi jobbe for å hjelpe flest mulig til innenforskap, forklarer Heidi Engestøl.

HER KAN DU LESE MER OM PROSJEKTET

Det handler om hvilke enheter kommunen skal ha, hvor mange ledernivåer skal det være og hvordan kan organisasjonen drive mer effektiv og mer målrettet. Når verden endrer seg, må kommunen endre seg. Rådmann Svein Skisland var klar da omorganiseringen begynte. Kommunen kan ikke bare kreve at ansatte løper fortere og gjør mer:

-Det handler om at vi skal få jobben gjort – med mindre ressurser enn vi er vant til - uten å gå hjem med dårlig samvittighet eller tøye grensene for hva vi makter. Vi må rett og slett tenke nytt, sa han.

HER KAN DU LESE RÅDMASNNNENS NYHETSBREV OM OMORGANISERING

Involvering og åpenhet har vært viktige stikkord helt siden omorganiseringen startet i mars (den er senere blitt noe utsatt grunner korona).  Alle møtereferater og innspill legges på hjemmesiden slik at både ansatte og innbyggere kan følge med.

HER ER HOVEDSIDEN TIL PROSJEKTET

- 7. januar legger vi fram en innstilling fra prosjektgruppa. Dette forslaget vil så bli sendt på høring både internt og eksternt. Alle kan komme med innspill fram til 31. januar. Kommunestyret får en sak til behandling i mars. Hvis politikerne er enig i omorganiseringen, blir det en gradvis gjennomføring utover 2021.