Næringsrådgiver kan bidra med

  • Rådgiving i forbindelse med etablering av foretak
  • Tanke- og ideutveksling
  • Informasjon om relevante kurs for etablerere
  • Kontaktformidling til andre offentlige instanser

Noen nyttige adresser

Innovasjon Norge utløser bærekraftige innovasjoner gjennom å tilby tjenester innenfor finansiering, kompetanse, rådgiving, nettverk og profilering.

CONNECT Sørlandet er et regionalt nettverk som dekker Aust-Agder og Vest-Agder. Vi har mer enn 30 medlemsbedrifter og ca 100 fagpersoner som tilbyr sin kompetanse til oppstartsbedrifter på frivillig basis. Medlemsbedriftene i CONNECT Sørlandet representerer en rekke bransjer og tjenesteområder.

Norsk Designråd  Formålet er å fremme bruk av design som et strategisk innovasjonsverktøy for å oppnå større konkurranseevne og lønnsomhet i norsk industri og næringsliv.

Forskningsrådet kan bistå Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter oppnå 20% fradrag i skatt på kostnader til FoU-arbeid i godkjent prosjekt. Ordningen er hjemlet i Skatteloven og rettighetsbasert. Bedrifter som ikke er i skatteposisjon kan også søke. Søk innen utgangen av 1. september! Da er du garantert saksbehandling samme år.

Etablerersenteret Vest Agder (EVA) er et av kommunens redskap for de som ønsker å etablere egen virksomhet, og de har lang erfaring med å bistå gründere. Det er et tilbud rettet mot alle som planlegger eller er i ferd med å etablere ny virksomhet. EVA holder jevnlig ulike kurs som kan være nyttig for gründere, og har også individuell rådgivning. Det meste av tjenestene som tilbys er uten kostnad for gründere. Om du er gründer eller har planer om å bli det, så ta kontakt med EVA.
www.evasenter.no eller telefon 38 12 95 00.

www.altinn.no finner man blant annet opplysninger om støtteordninger, skjema og opplysninger om å starte og drive egen virksomhet.

Brønnøysundregistrene www.brreg.no utvikler og driver mange av samfunnets viktigste registre og elektroniske tjenester. Brønnøysundregistrene har en viktig rolle i å forenkle og samordne næringslivets forhold til det offentlige.