Torgeir Haugaa har mer enn 35 års erfaring fra næringsutvikling i regionen. Han har ledet Setesdals Næringsfond, har deltatt i flere store sentrumsprosjekter og han har vært med på å tilrettelegging og utvikling av store næringsområder. Han pleier å si at kommunen ikke kan skape næring, bare legge til rette. Han ønsker å bistå og hjelpe alle som har solide og gode prosjekter.

Kontaktperson:

Næringssjef: Torgeir Haugaa 

Telefon: 909 84 838 / Sentralbord 38 13 72 00