Denne uken møttes kommuneledelsen til det månedlige  korona-oppdateringsmøtet med Vennesla Næringsforening, NAV og Sparebanken Sør Vennesla. Det ble naturligvis første møtet i et nytt år brukt til å oppsummere situasjonen siden starten i mars i fjor.

- Helt overordnet er konklusjonen at det går bra i næringslivet. Vi er ei håndverkerbygd og svært mange har heller mer å gjøre enn normalt. Vi ser egentlig ingen store problemer i øyeblikket, var banksjef Steinar Larsens oppsummering. Han har inntrykk av at svært mange venndøler har pusset opp i 2020 - og det kunne også kommunalsjef Vidar H. Homme bekrefte. Det har vært rekord av byggesaker, og svært mange små byggesaker.

Totalen er god

Leder i næringsforeningen, Aleksander Etsy Jensen, fulgte opp:

- I servering, uteliv og reiseliv er det veldig tøft, men vi har få arbeidsplasser i disse næringene i Vennesla. Totalt sett går det bra i næringslivet. Jeg vil også sterkt understreke betydningen av de ulike pakkene og tiltakene som kommunen og næringslivet har samarbeidet om, sa Etsy Jensen.

Det har vært ulike tiltakspakker, ikke minst rundt julehandel og rundt sommeraktiviteter og vedlikeholdsprosjekter.

Fra handelsstanden meldes det om rekordartet julehandel, og Etsy Jensen mener folk har valgt å handle lokalt og at det har vært jobbet svært godt fra mange aktører for å få dette til – selv uten Julegada.

Nesten normalisert ledighet

NAV-leder Rolf Velle var svært bekymret da over 700 var permitterte i slutten av mars. Nå er tallet under 100 for Vennesla, og arbeidsledigheten var ved årets utgang 3,1 prosent, mot 2,3 prosent for ett år siden. Vi nærmer oss en normal-situasjon.

Ordfører Nils Olav Larsen avsluttet møtet med å takke både kommune, innbyggere og næringsliv for god felles jobb og innsats – og han sier det viktigste vi kan gjøre for å holde hjulene i gang – er å følge smittevernrådene.

Den nye smitteoppblomstringen og de nye smittetiltakene har så langt ikke medført stor nedstengning av tilbud i Vennesla, og nå blir det spennende å følge utviklingen. Greier vi atter en gang å slå ned smitten nasjonalt, kan mye være gjort. De neste dagene og ukene vil vise.

Oppsummering smittesituasjonen

Den første uka i 2021 har det vært fem smittetilfeller i Vennesla kommune. 36 personer var fredag morgen i nærkontakt-karantene. Det er sporadiske smittetilfeller, og dette må vi regne med. Vi har så langt unngått ukontrollert smitte der mange har vært samlet, slik flere andre kommuner strever med. Vi må bare takke hverandre og oppfordre hverandre om fortsatt å bidra i dugnaden.

Eller som ordføreren sier: -Det er en kombinasjon av flaks og god felles innsats som gjør at vi får ned smittetallene.

Ungdomsskolene drives på rødt nivå, mens barneskoler og barnehager er på gult nivå. I omsorgstjenestene brukes munnbind forebyggende – og bruken av hjemmekontor er kraftig økt. Utover dette er de fleste kommunale tjenestene og enhetene i så normal drift som mulig – og det er svært gledelig at vi har en smittesituasjon som gjør det mulig å følge nasjonale retningslinjer, uten å sette inn helt spesielle lokale innstramningstiltak.

Denne uke kom også vaksinen. 48 beboere ved Venneslaheimen ble vaksinert onsdag. Nå vil vaksinearbeidet gradvis rulles ut. Informasjon vil etter hvert bli lagt ut fortløpende på kommunens hjemmeside om dette.