- Vi har engasjert TT anlegg til oppgaven, og arbeidet begynner i slutten av uke 27 eller begynnelsen av 28. Dette er en jobb mange har ventet på og vi er glad for at vi nå har fått muligheten til å gjennomføre prosjektet, sier ingeniør i teknisk forvaltning i Vennesla kommune Joachim Nystøl.

Vegen vil bli stengt hele døgnet i ukedagene fra mandag morgen til fredag ettermiddag klokka 16.00. Den kan også bli stengt noen helger, deriblant i uke 28, 29 og 30. 

- Det kan oppstå situasjoner hvor det er usikkert i fjellet og ikke alle løse steiner er sikret. Da må vi av sikkerhetsgrunner ta høyde for stenging også i helgene, men vi forsøker å holde helgeåpent, sier Nystøl.

Det vil bli skiltet både ved Reiersdalskrysset på riksveg 9 og ved Samkom ved Røyknes. Innbyggerne i området vil også bli varslet via sms om anlegsarbeidene.

Reiersdalsvegen er sterkt rasutsatt, og skoleskyss har vært problematisk i området. Bussen som kjører elever fra Røyknes til Eikeland skole har de siste månedene kjørt rundt Skarpengland av sikkerhetsgrunner. 

Teknisk forvaltning er nettopp ferdig med et større rassikringsprosjekt i Heptekjerrvegen i Vennesla.