Nærmiljøtilskudd kan søkes av enkeltpersoner og foreninger i Vennesla.

Digitalt søknadsskjema finner du HER

Hvis du trenger ytterligere informasjon kan du ringe rådgiver Jürgen Orf på 982 99 873

Søknadsfrist 20. juni 2023.

Du/dere kan søke om tilskudd fra de helt små til større tiltak. Vi ønsker å støtte tiltak som:

  • Er med på å bygge fellesskap og skape attraktive, åpne og inkluderende møteplasser for sosiale eller kulturelle aktiviteter.
  • Bygger det lokale engasjementet og dugnadsinnsatsen.
  • Øker aktiviteten i nabolaget og engasjerer beboer- og velforeninger, frivillige lag og organisasjoner, næringsliv og andre aktører.
  • Tiltak som inkluderer sårbare grupper og fellesskap er ekstra positivt.