Nærmiljøtilskudd kan søkes av både enkeltpersoner og foreninger i Vennesla. Søknadsfrist er satt til 15. april. 

Informasjon og søknadsskjema finnes i skjemaoversikten på kommunens hjemmeside. Du finner den her.

Ytterligere informasjon får du av Jürgen Orf i park og teknisk på telefon 38 13 72 89 eller 982 99 873